Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Gelderlandx
beacon
33  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1913 Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van z..., 1747
Beschrijving:
Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van zee, en rivieren
Datering:
1747
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van een huidige topografische kaart. - Bevat weergave van (gedeelten van) Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel, met aanduiding van de voornaamste wateren en watergangen. Bevat daarnaast een weergave van de splitsing van Boven-Rijn in de Nederrijn en de Waal in de Betuwe, met aanduiding van de omliggende plaatsen, watergangen en kunstwerken. Bij enkele dijken is aangegeven wanneer deze zijn doorgebroken. Beide tekeningen bevatten aantekeningen van Melchior Bolstra. Met gele kleur zijn de hooggelegen stukken grond aangeduid, met blauwe vlakken zijn landen aangeduid die in 1747 zijn geïnundeerd door dijkdoorbraken. - Bevat notities betreffende de dijkdoorbraken bij de Waal en de Nederrijn, in verband met de hoogte van de waterstand in de Lek. - Bevat tabel met hoge waterstanden van de Waal, de Nederrijn en de Lek gemeten in december 1747.
Vorm:
2 kaarten op 1 blad
Schaal:
circa 1:450.000 (boven), circa 1:65.000 (onder)
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3811 Choro-topographische kaart der noordelijke provincien van het koningrijk der Nederlanden : [Overi..., 1979
Beschrijving:
Choro-topographische kaart der noordelijke provincien van het koningrijk der Nederlanden : [Overijssel - Drenthe]
Datering:
1979
Vervaardiger:
Kraijenhoff, C.R.T.
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 27,77 mijlen of kilometer, van 7.380 roeden en 5 uren gaans = allen 236 mm. - Bevat weergave van de provincie Overijssel en van gedeelten van de provincies Gelderland en Drenthe. - Bevat gradenverdeling langs de randen van de kaart. - Het gaat om een facsimile-uitgave van de Topografische Dienst-Unieboek B.V., bestaande uit negen kaartbladen. Deze verzameling van topografische kaarten vormde de eerste, landelijke kartering van Nederland. - Kaart no. 8.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:118.000
Techniek:
Gedrukt
Formaat:
88 x 98 cm
Oud nummer:
Atlas 111
Uitgever:
Topographisch Bureau, Archief van Oorlog
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4887 Ducatus Geldriae et Zutphaniae comitatus, circa 1750
Beschrijving:
Ducatus Geldriae et Zutphaniae comitatus
Datering:
circa 1750
Vervaardiger:
Visscher, Nicolaes (I)
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 3 Duitse mijlen en 4 Franse mijlen = beide 65 mm. - Westen boven. - Bevat weergave van de provincie Gelderland en een gedeelte van het graafschap Zutphen. - Bevat legenda, schaalstokken en opschrift in de cartouches. - Bevat gradenverdeling langs de randen van de kaart. - Het gaat hier om één van de meest populaire atlassen uit de 17de eeuw, die in 1617 voor het eerst verscheen en meerdere keren werd uitgegeven. Deze atlas is vermoedelijk een herdruk van de atlas die na 1681 is bewerkt door Nicolaes Visscher (II).
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
1:348.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
51 x 62 cm
Oud nummer:
Atlas 53
Uitgever:
Pieter Schenk Jr.
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4889 Hollandiae Comitatus in ejusdem subjacentes ditiones; una cum toto ultrajectino dominio, nec non ..., circa 1750
Beschrijving:
Hollandiae Comitatus in ejusdem subjacentes ditiones; una cum toto ultrajectino dominio, nec non maximis partibus Geldriae ducatus, Frisiae comitatus, aliarumq. vicinarum provinciarum foederatarum ; Landkaart vertonende het graafschap Holland, seer dienstig om te reysen na, en van syne naburige provincien, als mede de hoven van Soetstyk, 't Loo en Cleef
Datering:
circa 1750
Vervaardiger:
Visscher, Nicolaes (I)
Graveur/etser/lithograaf:
G. Gouwen
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 4 Duitse mijlen = 99 mm en van 5 Franse mijlen = 92 mm. - Bevat weergave van de provincie Holland en gedeelten van de provincies van Friesland, Utrecht, Gelderland en Zeeland. - Bevat legenda, schaalstokken en opschriften in de cartouches. - Bevat gradenverdeling langs de randen van de kaart. - Het gaat hier om één van de meest populaire atlassen uit de 17de eeuw, die in 1617 voor het eerst verscheen en meerdere keren werd uitgegeven. Deze atlas is vermoedelijk een herdruk van de atlas die na 1681 is bewerkt door Nicolaes Visscher (II).
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:304.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
78 x 62 cm
Oud nummer:
Atlas 53
Uitgever:
Pieter Schenk Jr.
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: