Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Huizenx
beacon
77  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2564 Situatie van het tegenwoordige en plan of aanvrage tot de doene verandering om er bij de woning v..., 1837
Beschrijving:
Situatie van het tegenwoordige en plan of aanvrage tot de doene verandering om er bij de woning van den weledel geboren heer Coster van Voorhout te Voorhout
Datering:
1837
Bijzonderheden:
Schaalstok van 20 ellen = 75 mm. - Zuidoosten boven. - Bevat weergave van de woning van L. Coster, ambachtsheer van Voorhout, gelegen tussen de Haarlemmer Trekvaart en de Heerweg, met aanduiding van enkele werkzaamheden ten behoeve van het uitbreiden van deze woning (aangeduid met de letters A-L). - Bevat legenda met betrekking tot de verzochte veranderingen. - Bijlage bij: verzoekschrift van L. Coster betreffende vergroting van zijn woning, noordwestwaartse verlegging van de Heerweg en wegsloot nabij de Nagel- of Voorhoutse brug en het rechttrekken van een beschoeiing langs de Haarlemmer Trekvaart (vergunning van 29 juli 1837).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:275
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41 x 32 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: