Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Dammenx
beacon
183  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0521 [Kaart van een perceel land in de Schoter Veenpolder onder Schoten], 1841
Beschrijving:
[Kaart van een perceel land in de Schoter Veenpolder onder Schoten]
Datering:
1841
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Noordwesten boven. - Bevat aanduiding met letters A t/m D van te verrichten werkzaamheden. - Bijlage bij: verzoekschrift van B. Lans jr., bloem- en boomkweker en eigenaar van het landgoed Zaanen, betreffende verbreding van een sloot verbindende zijn nieuw aangelegde kwekerij met de Delft, het opwerpen van kaden langs die sloot, vervanging van de molensloot die dwars door zijn perceel loopt door een duiker ter breedte van dat stuk en doorgraving van de polderkade bij de Delft om de verbrede sloot in open verbinding met de Delft te brengen.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
26 x 20 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0345 Kaart van het Noorder Spaarne, 1823
Beschrijving:
Kaart van het Noorder Spaarne
Datering:
1823
Bijzonderheden:
Schaalstok van 150 roeden = 102 mm. - Zuidzuidoosten boven. - Bevat weergave van het verloop van het Spaarne tot aan het IJ. Op de tekening worden breedte- en dieptemetingen van de rivier en de te verrichte werkzaamheden (rood), waaronder het uitdiepen van zandplaten en het aanleggen van twee dammen bij de sluizen van Spaarndam, weergegeven. - Bevat notitie betreffende de metingen van het Spaarne. De peilingen zijn gereduceerd tot het Amsterdams Peil en weergegeven in Rijnlandse voeten. - Behoort bij rapport van J. van Asperen, A. Hanegraaff en P. de Leeuw aan de inspecteur-generaal J. Blanken Jzn., inzake werken die uitgevoerd moesten worden in verband met de droogmaking van het Haarlemmermeer o.a. verdieping van het Spaarne.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 100 cm
Oud nummer:
D 1
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3515 Afteekening van de te maaken Duijker door de Rietveldtze Vaart en Butterpolder onder Hazerswoude, 1774
Beschrijving:
Afteekening van de te maaken Duijker door de Rietveldtze Vaart en Butterpolder onder Hazerswoude
Datering:
1774
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 15 voet = 165 mm. - Bevat weergave van de achterkant van een te maken duiker door de Rietveldsevaart. - Bijlage bij: bestek en voorwaarden opgemaakt door Klaas Vis en aanbesteed op 15 april 1774 voor een nieuw te maken houten duiker door de Rietveldse Vaart ten behoeve van de afwatering van de Butterpolder. - Verso: bestek van weegens de arbeijds loonen tot het maken van de duijker door de Rietveldze Vaart en Butterpolder onder Hazerswoude.
Vorm:
1 aanzichttekening
Schaal:
circa 1:30
Techniek:
Handschrift
Formaat:
43 x 34 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1056 [Kaart van de Beekpolder onder Voorhout, Lisse en Sassenheim], 1846
Beschrijving:
[Kaart van de Beekpolder onder Voorhout, Lisse en Sassenheim]
Datering:
1846
Vervaardiger:
Hessels, A.G.
Bijzonderheden:
Noordwesten boven. - Bevat weergave van de Beekpolder onder Voorhout, Lisse en Sassenheim, met aanduiding van verschillende kunstwerken met rode inkt. Met de gele lijn is het verloop van de polderkade weergegeven. - Bevat opschriften van de bewaarder der hypotheken en de landmeter van het kadaster. - Gekopieerd naar het kadaster van de gemeenten Voorhout (sectie B, blad no. 4), Lisse (sectie B, blad no. 2) en Sassenheim (sectie A, blad no. 1). - Behoort bij het proces-verbaal van opziener J. Kros d.d. 3 september 1846.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
63 x 88 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: