Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
286  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0491 Grontcaerte vande schuyfsloot tusschen de Witte ende Koepoort der stadt Leyden, 1644
Beschrijving:
Grontcaerte vande schuyfsloot tusschen de Witte ende Koepoort der stadt Leyden
Datering:
1644
Vervaardiger:
Gerstecoren, Joris; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 40 roeden = 173 mm. - Noorden nagenoeg boven. - Bevat concept van de ontworpen waterverversingssloot van de Boshuijzerwetering tot in de Westgracht tussen de Witte poort en de Koepoort. Op de kaart zijn de percelen met de bijbehorende eigenaren weergegeven. - Bevat notitie van de landmeters Joris Gerstecoren en Steven van Brouckhuijsen betreffende de verrichte metingen. Zo zijn het verloop van de sloot tussen de rode stippellijnen (op een breedte van 18 voet) weergegeven. De lengtematen van het in te nemen land voor het graven van de sloot zijn in roeden genoteerd. - Kaart gemaakt in opdracht van Meester Arent van 's-Gravenzande.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:870
Techniek:
Handschrift
Formaat:
25 x 80 cm
Oud nummer:
R 23a
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0303 Caert ende affbeeldinge: een gedeelte: van't watter genamt Coost Verlooren: met de polder cade va..., 1659
Beschrijving:
Caert ende affbeeldinge: een gedeelte: van't watter genamt Coost Verlooren: met de polder cade van Slooter polder: ofte Malle Japen cade schuijten huijss en. oude pael: van affgebroecken schuijten huijs: de welcke staet ontrent anderhalff voet van. lant ofte cade
Datering:
1659
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 10 roeden = 110 mm. - Zuidoosten boven. - Bevat weergave van de Sloterpolderkade of Malle Japenkade en de daaraan gelegen herberg en schuitenhuizen. - Kaart gemaakt in opdracht van Rijnland. - Bijlage bij: verslag van een inspectie d.d. 30 december 1659 door twee afgevaardigden van het Hof van Holland en dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, naar aanleiding van de afbraak van een schuitenhuis in 1657 in de Kostverlorenvaart op last van schout en poldermeesters van de Sloterbinnenpolder en het daaruit ontstane conflict met Rijnland. Het schuitenhuis was in 1657 door Sara Leendertsdochter met vergunning van Rijnland gebouwd. - Heeft in de inventaris OAR inventarisnummer 6907 gekregen, hoort echter bij inventarisnummer 6906Ia.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350
Techniek:
Handschrift
Formaat:
36 x 71 cm
Oud nummer:
R 32
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1034 [Kaart van de Gemenewegse polder onder Hazerswoude], 1654
Beschrijving:
[Kaart van de Gemenewegse polder onder Hazerswoude]
Datering:
1654
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 120 roeden = 113 mm. - Westen boven. - Toegeschreven aan Steven Pietersz. van Brouckhuijsen op grond van handschrift en notitie. - Bevat weergave van de Gemenewegse polder, met aanduiding van de inliggende percelen. - Bevat ledig cartouche. - Behoort bij stukken betreffende het geschil over het graven van een tweede molensloot in de Gemenewegse polder.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:4.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
52 x 81 cm
Oud nummer:
M 21
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1043 [Kaart van enige landen in de polder het Marenbon nabij de Zijl], 1652
Beschrijving:
[Kaart van enige landen in de polder het Marenbon nabij de Zijl]
Datering:
1652
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 80 roeden = 143 mm. - Noordoosten boven. - Bevat weergave van de polder het Marenbon (later de Slagh- of Stadspolder) onder Leiderdorp. In de percelen zijn de eigenaren bijgeschreven. - Bevat een overzicht van de afstanden tussen de punten A tot M gemeten in roeden. - Bevat opschrift in cartouche betreffende object. - Kaart gemaakt ten verzoek van Margieta van Willegen. - Behoort bij stukken van het proces betreffende de uitweg van percelen onder Leiderdorp over de Os- en Paardelaan.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
47 x 81 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: