Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
8 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1698 De vermaerde koopstadt van Amsterdam / geconterfeyt met alle sijn Wateren / Bruggen/ Straten / ke..., 1886
Beschrijving:
De vermaerde koopstadt van Amsterdam / geconterfeyt met alle sijn Wateren / Bruggen/ Straten / kercken / kloosteren / huysen / Toorens / Poorten ende Mueren / ende omleggende situatie gemaeckt ter eeren K.M. ende oock den Eersamen Raedt der selver Stadt / ende allen den Liefhebberen der konste / etc
Datering:
1886
Vervaardiger:
Anthoniszoon, Cornelis
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Bevat weergave in vogelvlucht van de stad Amsterdam. - Gekopieerd naar een schilderij van Cornelis Anthonisz. uit 1538. In 1886 is het opnieuw uitgegeven naar oorspronkelijke kaart, samengesteld uit 12 bladen, bij de verschijning van het vijfde deel van de achtdelige 'Geschiedenis van Amsterdam' door J. ter Gouw. - Bijlage bij: Geschiedenis van Amsterdam : Dl. V: Vervolg van het tweede tijdperk: Beschrijving van Amsterdam in het midden der zestiende eeuw, 1886 / door J. ter Gouw.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.500
Techniek:
Lithografie
Formaat:
113 x 115 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2060 Meeting en carteeringe van 't scheijd der dijck grond van Rhijnland, en een stukje land der stad ..., 1738
Beschrijving:
Meeting en carteeringe van 't scheijd der dijck grond van Rhijnland, en een stukje land der stad Amsterdam
Datering:
1738
Vervaardiger:
Walraven, Maurits; Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 30 roeden = 165 mm. - Oostnoordoosten boven. - Bevat weergave van een perceel gelegen aan de Spaarndammerdijk, op de grens tussen de hoogheemraadschappen van Amstelland en Rijnland. In de percelen zijn de oppervlaktemetingen bijgeschreven. - Bevat verbaal van de landmeters. - Kaart gemaakt in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland en burgemeesters van Amsterdam. - Betreft een duplicaat van kaart uit 1738 (A-0094) betreffende het verleggen van de grensscheiding tussen Amstelland en Rijnland. - Bijlage bij: verzoekschrift van Simon Outman en Claas Oly Jansz., eigenaren van de houtzaagmolen de Groote Otter, betreffende het zetten van een schutting (vergunning van 25 juli 1740). - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
42 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1700 [Kaart van de Spaarndammerdijk bij Amsterdam], circa 1650
Beschrijving:
[Kaart van de Spaarndammerdijk bij Amsterdam]
Datering:
circa 1650
Bijzonderheden:
Schaalstok van 70 roeden = 127 mm. - Bevat weergave van een gedeelte van de Spaarndammerdijk (aangeduid als de 'Hoge Dijk') bij Amsterdam, met aanduiding van de omliggende wegen, watergangen en kunstwerken. - Behoort bij stukken betreffende de sluis in de Spaarndammerdijk nabij Amsterdam, gemaakt ten behoeve van de waterverversing van Amsterdam (zie ook: OAR, 3817 en A-1699).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
46 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2699 [Kaart van de Spaarndammerdijk tussen paal 44 en 45 met buitendijks land onder Sloten], 1835
Beschrijving:
[Kaart van de Spaarndammerdijk tussen paal 44 en 45 met buitendijks land onder Sloten]
Datering:
1835
Vervaardiger:
Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 110 roede = 175 mm. - Noordoost boven. - Bevat notitie over de opmetingen. - Bijlage bij: rapport van de opziener te Halfweg P. de Leeuw van 28-08-1835 waarin hij advies uitbrengt over de huurprijs en op termijn verkoopprijs van een gedeelte van de Spaarndammerdijk met buitendijks land in de Overbrakerbuitenpolder, in eigendom bij Rijnland en te huur gevraagd door de gemeente Amsterdam. Een en ander houdt verband met de doorsnijding van het eigendom door de nieuw aangelgde afsluitdijk van de havens van Amsterdam
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.400
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21x32 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: