Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Hofambachtx
beacon
38  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3971 Caerte-boek, ende verbael van de landen en gronden 't Gemeenelandt van Rhynlandt in eygendom comp..., 1590
Beschrijving:
Caerte-boek, ende verbael van de landen en gronden 't Gemeenelandt van Rhynlandt in eygendom competerende 1590, en 1634 : [Houtrijk en Polanen]
Datering:
1590
Vervaardiger:
Bruijnszoon, Pieter; Douw, Jan Pieterszoon
Bijzonderheden:
Bevat weergave van enkele percelen in eigendom van Rijnland, gelegen langs de Spaarndammerdijk in het ambacht Houtrijk en Polanen (aangeduid met gele en groene kleur). In deze genummerde percelen zijn de oppervlakten genoteerd. In enkele percelen zijn de grondeigenaren bijgeschreven. Op de dijk zijn de genummerde dijkpalen weergegeven. - Bevat opschrift van Jan Pietersz. Douw uit 1634 met betrekking tot de oppervlakten van twee uiterdijken gelegen langs het IJ.
Vorm:
1 kaartblad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
30 x 39 cm
Oud nummer:
Atlas 1
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3980 Caerte-boek, ende verbael van de landen en gronden 't Gemeenelandt van Rhynlandt in eygendom comp..., 1634
Beschrijving:
Caerte-boek, ende verbael van de landen en gronden 't Gemeenelandt van Rhynlandt in eygendom competerende 1590, en 1634 : [Hofambacht]
Datering:
1634
Vervaardiger:
Douw, Jan Pieterszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 40 roeden = 78 mm. - Bevat weergave het perceel gelegen langs de inlaagdijk, in het ambacht Hofambacht (aangeduid met groene kleur). In dit perceel is de oppervlakte genoteerd. - Bevat opschrift betreffende de oppervlakte van het perceel.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:1.950
Techniek:
Handschrift
Formaat:
30 x 20 cm
Oud nummer:
Atlas 1
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3990 Caerte vanden landen leggende onder den Sparendamschen dijck buijten dijcxs inde inlaegen van Spa..., 1582
Beschrijving:
Caerte vanden landen leggende onder den Sparendamschen dijck buijten dijcxs inde inlaegen van Spaernwoude
Datering:
1582
Vervaardiger:
Bruijnszoon, Pieter
Bijzonderheden:
Toegeschreven aan Pieter Bruinsz. op grond van handschrift. - Bevat weergave van enkele percelen gelegen tussen de inlaagdijk en de Spaarndammerdijk in de ambachten Hofambacht en Spaarnwoude. De letters refereren naar het bijgaande register. - Bevat register met betrekking tot de grondeigenaren en de oppervlakten van de percelen.
Vorm:
1 kaartblad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
30 x 40 cm
Oud nummer:
Atlas 1
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3970 Caerte-boek, ende verbael van de landen en gronden 't Gemeenelandt van Rhynlandt in eygendom comp..., 1590
Beschrijving:
Caerte-boek, ende verbael van de landen en gronden 't Gemeenelandt van Rhynlandt in eygendom competerende 1590, en 1634 : [Hofambacht - Spaarnwoude]
Datering:
1590
Vervaardiger:
Douw, Jan Pieterszoon; Bruijnszoon, Pieter
Bijzonderheden:
Bevat weergave van enkele percelen in eigendom van Rijnland, gelegen langs de Spaarndammerdijk in de ambachten Hofambacht en Spaarnwoude (aangeduid met gele en groene kleur). In deze genummerde percelen zijn de oppervlakten genoteerd. In enkele percelen zijn de grondeigenaren bijgeschreven. Op de dijk zijn de genummerde dijkpalen weergegeven. - Bevat opschrift van Jan Pietersz. Douw uit 1634 met betrekking tot de oppervlakte van een stuk land genaamd de Droon en de waargenomen oeverafslag.
Vorm:
1 kaartblad
Techniek:
Handschrift
Formaat:
30 x 55 cm
Oud nummer:
Atlas 1
Licentie:
PDM 1.0