Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
38 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 10
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1701 Platte gront vande oude en nieue royinge der steede Amsterdam waer van de nieue int bleeck wort u..., circa 1670
Beschrijving:
Platte gront vande oude en nieue royinge der steede Amsterdam waer van de nieue int bleeck wort uyt gebeelt en begint daer de oude wal met gestipte linen is getekent
Datering:
circa 1670
Vervaardiger:
Stalpaert, Daniël
Bijzonderheden:
Schaalstok van 2.500 Amsterdamse voeten = 114 mm. - Zuidzuidwesten boven. - Bevat weergave van de stad Amsterdam in vogelvlucht, met ontwerp voor een stadsuitbreiding. Met lichtgrijze vlakken is het nieuwe gedeelte aangeduid. De stippellijnen vertonen het verloop van de oude stadswal. - Bevat legenda met aanwijzing van straten, kunstwerken en wateren en twee opschriften betreffende de opdrachtgevers van de kaart en de opdrachtgevers van de stadsuitbreiding in de cartouche. - Met octrooi van de Staten van Holland en de Staten-Generaal.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:6.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
52 x 72 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1714 Nieuwe kaart der stad Leyden, 1850
Beschrijving:
Nieuwe kaart der stad Leyden
Datering:
1850
Vervaardiger:
Campen, W.J. van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 500 ellen = 199 mm. - Bevat weergave van de stad Leiden in vogelvlucht, met aanduiding van straten, gebouwen, watergangen en kunstwerken. - De kaart is opgedragen aan de burgemeesters, wethouders en raadsleden van de stad Leiden.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.500
Techniek:
Lithografie
Formaat:
68 x 99 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: