Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
10.731  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0047-006b Grafische voorstelling gemiddelde waterstand per maand te Arnhem en Gouda in de periode 1866-1885, ca. 1885
Beschrijving:
Grafische voorstelling gemiddelde waterstand per maand te Arnhem en Gouda in de periode 1866-1885
Datering:
ca. 1885
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift in portefeuille
Oud nummer:
U 14
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0047-006c Grafische voorstelling natuurlijk geloosde hoeveelheden te Gouda in de periode 1859-1900, ca. 1900
Beschrijving:
Grafische voorstelling natuurlijk geloosde hoeveelheden te Gouda in de periode 1859-1900
Datering:
ca. 1900
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift in portefeuille
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0047-006d Grafische voorstelling gemiddelde jaarstanden te Arnhem, Gouda en Hoek van Holland in de periode 186, ca. 1900
Beschrijving:
Grafische voorstelling gemiddelde jaarstanden te Arnhem, Goude en Hoek van Holland in de periode 1866-1900
Datering:
ca. 1900
Techniek:
Handschrift in portefeuille
Oud nummer:
U 11
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0047-014 Grafische voorstelling van de lijn van hoogwater gemiddeld in de jaren 1857-1866 en 1887-1894, ca. 1894
Beschrijving:
Grafische voorstelling van de lijn van hoogwater gemiddeld in de jaren 1857-1866 en 1887-1894
Datering:
ca. 1894
Bijzonderheden:
Betreft metingen bij de de haven van IJmuiden, de Noordelijke grens van Rijnland, Zandvoort, grens van Noord- en Zuid-Holland, Noordwijk, Katwijk, Wassenaarsche Slag, Zuidgrens van Rijnland, Vuurtoren te Scheveningen en de uitmonding van het Verversingskanaal
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift in portefeuille
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden: