Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Kros, Janx
beacon
240  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2577 [Kaart van te ontgronden land in de Bosch- en Gasthuispolder onder Zoeterwoude], 1844
Beschrijving:
[Kaart van te ontgronden land in de Bosch- en Gasthuispolder onder Zoeterwoude]
Datering:
1844
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 300 ellen = 150 mm. - Zuiden boven. - Bevat weergave van enkele percelen gelegen ten noorden van de Wijdesloot, met aanduiding van een stuk uit te aarden grond in eigendom van Pieter Steuker (aangeduid met stippellijnen) en met ontwerpen voor het graven van een vletsloot en het maken van kaden (aangeduid met rode lijnen). - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Pieter Steuker betreffende ontgronding van 1 bunder, 10 roede² en 60 el² land in de Bosch- en Gasthuispolder, het graven van een vletsloot en het leggen van kaden (vergunning van 16 november 1844).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 41 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2580 [Kaart van te ontgronden land in het buitenwater onder Valkenburg], 1844
Beschrijving:
[Kaart van te ontgronden land in het buitenwater onder Valkenburg]
Datering:
1844
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 130 ellen = 130 mm. - Noordoosten boven. - Bevat weergave van een perceel in eigendom van Willem van Egmond, gelegen ten zuidoosten van de Grote of Valkenburgse Watering, in het buitenwater, met aanduiding van een stuk uit te aarden grond (aangeduid met stippellijnen). De grens van de ontgronding die door Rijnland is voorgesteld is weergegeven met de letter A, de grens die door Van Egmond is voorgesteld met de letter B. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Willem van Egmond betreffende ontgronding van 1 bunder, 78 roede² en 10 el² land (vergunning van 16 november 1844).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 41 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1495 [Kaart van te ontgronden land in het Buitenwater onder Valkenburg], 1844
Beschrijving:
[Kaart van te ontgronden land in het Buitenwater onder Valkenburg]
Datering:
1844
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 130 ellen = 130 mm. - Noordoosten boven. - Bevat weergave van een perceel in eigendom van Willem van Egmond, gelegen ten zuidoosten van de Grote of Valkenburgse Watering, in het buitenwater, met aanduiding van een stuk uit te aarden grond (aangeduid met stippellijnen). De grens van de ontgronding die door Rijnland is voorgesteld is weergegeven met de letter A, de grens die door Van Egmond is voorgesteld met de letter B. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Willem van Egmond betreffende ontgronding van 1 bunder, 78 roede² en 10 el² land (vergunning van 16 november 1844, zie ook: OAR, 492).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 41 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2581 [Kaart van te ontgronden land in de Hogenwaardse polder onder Koudekerk aan den Rijn], 1845
Beschrijving:
[Kaart van te ontgronden land in de Hogenwaardse polder onder Koudekerk aan den Rijn]
Datering:
1845
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 ellen = 100 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van H. en J. Snel Hzn. betreffende ontgronding van 1 bunder, 6 roede² en 40 el² land behorend tot Klein Poelgeest en gelegen in de Hogenwaardse polder (vergunning van 15 november 1845).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: