Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Dammenx
beacon
183  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0899 Kaart waarop drie bijzondere concepte sluijting vande ringdijk omtrent het Stompwijkse verlaat on..., 1768
Beschrijving:
Kaart waarop drie bijzondere concepte sluijting vande ringdijk omtrent het Stompwijkse verlaat onder Stompwijk
Datering:
1768
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 50 roeden = 166 mm. - Zuidoosten boven. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat weergave van de Drooggemaakte Grote polder onder Stompwijk, met drie concepten voor de te leggen polderkade en bijbehorende werkzaamheden. - Bevat aantekening van de landmeter over intekening van de ringdijk op deze kaart van de in 1775 gestichte Drooggemaakte Grote polder zoals in het octrooi tot droogmaking stond opgenomen. - Bijlage bij: begroting van kosten voor het sluiten van de ringdijk met drie opties van de in 1775 gestichte Drooggemaakte Grote polder. - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.100
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 55 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1327 [Kaart van de Generale bepoldering onder Zoetermeer en omliggende polders], 1626
Beschrijving:
[Kaart van de Generale bepoldering onder Zoetermeer en omliggende polders]
Datering:
1626
Vervaardiger:
Douw, Jan Pieterszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 400 roeden = 101 mm. - Zuidzuidwesten boven. - Bevat naast weergave van de Generale bepoldering onder Zoetermeer, Zegwaard en Stompwijk ook die van de Pieter Willem Jannenpolder, Aryen Corssenpolder, Pieter Claasz. van Campen polder, Duyvenvordens polder, en de Vranck Adriaen Vrancken polder. - Bevat verbaal van de landmeter met verlangde waterstaatkundige voorzieningen van de aanvragers en tegenvoorstellen van de opposanten. Hierin wordt ook het kleurgebruik en specifieke punten (A t/m H) uitgelegd. - Bevat opschrift in cartouche. - Bijlage bij: stukken betreffende stichting van de Generale Bepoldering onder Zoetermeer, Zegwaard en Stompwijk (deels niet aanwezig in Rijnlands archief). - Zie ook: OAR, 545, fol. 122, 1 mei 1637 en het ambachtsarchief Stompwijk, register met stukken betreffende Generale Bepoldering, vooral het kerkgebod van 8 oktober 1625.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:15.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
62 x 84 cm
Oud nummer:
M 14
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0457 [Profieltekeningen van de stenen hoofden van het uitwateringskanaal te Katwijk], 1805
Beschrijving:
[Profieltekeningen van de stenen hoofden van het uitwateringskanaal te Katwijk]
Datering:
1805
Bijzonderheden:
Schaalstok van 30 roeden = 185 mm. - Zuidoosten boven. - Bevat profieltekeningen van de stenenhoofden van het uitwateringskanaal over de lijnen A.B. en C.D. In de tekeningen zijn de hoogte van het strandpeil, het Amsterdams peil en de hoogte van de gemiddelde vloedstand weergegeven. - Bevat aantekeningen gemaakt met potlood. - Behoort bij kaarten en tekeningen van de Katwijkse werken met het Additionele Kanaal en verdere bijkomende werken, 1803-1810 (zie ook: OAR 5067-5138).
Vorm:
2 profieltekeningen en 1 aanzichttekening op 1 blad
Schaal:
circa 1:600
Techniek:
Handschrift
Formaat:
52 x 41 cm
Oud nummer:
I 23c
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3005 [Schetskaart van de bedijking aan de noordzijde van de Gecombineerde Veenderij onder Zwammerdam e..., 1857
Beschrijving:
[Schetskaart van de bedijking aan de noordzijde van de Gecombineerde Veenderij onder Zwammerdam en Reeuwijk]
Datering:
1857
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaal onbekend. - Bijlage bij: conceptrapport van de opziener/landmeter van 28-03-1857 betreffende de bedijking van de Gecombineerde Veenderij onder Zwammerdam en Reeuwijk
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34x43 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: