Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
44  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2258 [Kaart van de weg en bebouwing bij de Waddinxveense brug in Noord-Waddinxveen], 1775
Beschrijving:
[Kaart van de weg en bebouwing bij de Waddinxveense brug in Noord-Waddinxveen]
Datering:
1775
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 10 voeten en 4 duimen = 27 mm. - Zuiden boven. - Bevat weergave van enkele percelen gelegen nabij de Waddinxveense brug en de Gouwe, met ontwerpen voor het uitbreiden van een woning in eigendom van Huibert Jongenburger en het maken van een waterstoepje in de Gouwe. Op de kaart zijn op enkele plaatsen de afmetingen bijgeschreven. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Huibert Jongenburger betreffende uitbouw van zijn woning, reparatie van de beschoeiingen in de Alpherwetering en de Gouwe en het maken van een waterstoepje in de Gouwe (vergunning van 14 oktober 1775).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:120
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 21 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2267 Afteekening tot elucidatie op het verzoek van Jacobus Renier, omme voor zijn thuijn buijte de Wit..., 1776
Beschrijving:
Afteekening tot elucidatie op het verzoek van Jacobus Renier, omme voor zijn thuijn buijte de Witte poort der stad Leijden onder den ambagte van Zoeterwoude de schoeijing en het plankier aan den Rhijn, alsmeede de schoeijing en schutting aan de dijksloot gaarne zoude doen repareeren of vernieuwen, de sloot langs den Hoogen Rhyndijk op schieten, en in den Rhijn baggeren, mitsgaders van zijn tuijnhuijs aanden Rhijn vernieuwen
Datering:
1776
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 8,5 voeten = 20 mm. - Noordwesten boven. - Bevat weergave van enkele percelen gelegen langs het Galgewater nabij de Wittepoort te Leiden, met ontwerpen voor een te maken plankier in het Galgewater, het slaan van een beschoeiing langs (aangeduid met de letters A-C) en het vernieuwen van een tuinhuisje op het perceel in eigendom van Jacobus Renier. Op de kaart zijn op enkele plaatsen de afmetingen bijgeschreven. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Jacobus Renier betreffende het slaan van een beschoeiing, vernieuwing van een tuinhuisje, enz. (vergunning van 23 november 1776). - Verso: korte titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:130
Techniek:
Handschrift
Formaat:
43 x 34 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2271 Kaart figuratief nae de gedaane inspectie 31 meij 1776 op het verzoek van den heer mr. Bruno van ..., 1776
Beschrijving:
Kaart figuratief nae de gedaane inspectie 31 meij 1776, op het verzoek van den heer mr. Bruno van der Does, raad en burgemeester der stad Gouda, tot het maaken van een plankier of plaating teegen de kant van zijn plaats onder Reuwijk ziet het onderstaande bij letter a alsmeede hoofde steeken, repareeren, boomen plaatsen etc.
Datering:
1776
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior; Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 16 voeten = 37 mm. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift, alhoewel het opschrift is ondertekend door Melchior Bolstra. - Bevat weergave van een gedeelte van de buitenplaats Doesrust, gelegen langs de Nieuwdorperweg te Reeuwijk, met ontwerp voor het maken van een plankier (aangeduid met gele kleur en de letter A). - Bijlage bij: verzoekschrift van Bruno van der Does, raad en burgemeester van Gouda, betreffende het maken van een plankier met bank, het steken van twee hoofden in de Nieuwdorperwetering nabij de Hooge Brug, het slaan van een beschoeiing, enz. (vergunning van 1 juni 1776). - Verso: korte titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:140
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 34 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2280 [Aanzichttekeningen van een steiger langs de oever van het Zuider Buiten Spaarne onder Haarlem], 1778
Beschrijving:
[Aanzichttekeningen van een steiger langs de oever van het Zuider Buiten Spaarne onder Haarlem]
Datering:
1778
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 11 voeten = 77 mm. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat verschillende weergaven van een te maken stenen steiger, langs de oever van het Zuider Buiten Spaarne. - Bijlage bij: verzoekschrift van Arnoldus Johannes Hubert, eigenaar van de buitenplaats Memorandum aan de Schalkwijkerweg, betreffende afbraak van een houten steigertje en bouw van een nieuwe stenen steiger (vergunning van 2 november 1778).
Vorm:
2 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:45
Techniek:
Handschrift
Formaat:
27 x 17 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: