Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
286  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Kaart
A-0091 In dese chaert verthoont de roode lynie hoedanigh het water van Rijnlant wordt opgehouden door di..., circa 1672
Beschrijving:
In dese chaert verthoont de roode lynie hoedanigh het water van Rijnlant wordt opgehouden door die van Amstellant ende het waterschap, oock mede hoe't water van Rijnlant kan worden afgetapt door de twee duykers inde Amstelveense wegh ...
Datering:
circa 1672
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Graveur/etser/lithograaf:
Cornelis Danckertszoon de Rij
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.000 roeden = 1.135 mm. - De aantekeningen op de kaart kunnen haast niet anders dan aan Jan Jansz. Douw worden toegeschreven, maar het handschrift van het opgeplakte verbaal is niet als het zijne vast te stellen. - Bevat weergave van lijnen, schrapjes en tekst op gedeelten van de bladen 2, 3, 5, 6, 8 en 9 van de kaart van Rijnland van 1647. - Bijlage bij: aangetroffen zonder verband met archiefstukken. De tekst van het verbaal wijst op de waterkering met het hoogheemraadschap van Amstelland en het grootwaterschap van Woerden en de lozing van Rijnlands water op Amstelland. Het lijkt aannemelijk om de kaart in verband te brengen met stukken betreffende een mogelijke inundatie in 1672. - Zie ook: OAR 9487. Hierin bevindt zich onder andere een prinselijk bevel van 13 juli 1672 om de boezem van Rijnland op winterniveau te brengen en het toetempelen van de sluizen te Spaarndam en Halfweg van augustus tot september 1672. - Alle manuscript aantekeningen zijn overgebracht op kopieën van de kaart van Rijnland van 1687.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
120 x 54 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0010 t'Hoogheymraedschap van Rhijnland, 1687
Beschrijving:
t'Hoogheymraedschap van Rhijnland
Datering:
1687
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Douw de Jonge, Johannes; Post, Pieter; Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.600 roeden = 216 mm. - De eerste druk van deze overzichtskaart werd tussen 1642 en 1646 in kaart gebracht en in 1647 uitgegeven. - Met octrooi van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden d.d. 17 juni 1647 en van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 26 juni 1647 voor de duur van 25 jaar. - De kaart is gemaakt in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. - De wapenranden links en rechts zijn in 1647 vervaardigd door Pieter Post. Voor deze editie heeft Romeyn de Hooghe een nieuwe bovenrand vervaardigd bestaande uit drie bladen met titel van de kaart en wapenschilden van het in 1687 fungerend bestuur met die van secretaris en rentmeester. - Beschreven in: 1) Geschiedenis van de kartografie van Nederland / S.J. Fockema Andreae ; B. van 't Hoff. 2) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij. 3) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M.Hameleers. 4) De verzameling kaarten, tekeningen, atlassen en kaartboeken van het hoogheemraadschap van Rijnland / R. van Iterson. - In: Polder-, waterschaps- en rivierkartografie. - De kaart hangt in de hal van het gemeenlandshuis van Rijnland aan Breestraat 59 in Leiden. - Zie ook: A-0009 en A-2798.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
210 x 240 cm
Oud nummer:
I 7
Plaats van uitgave:
Leiden
Uitgever:
hoogheemraadschap van Rijnland
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0009 t'Hoogheymraedschap van Rhijnland, 1687
Beschrijving:
t'Hoogheymraedschap van Rhijnland
Datering:
1687
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Douw de Jonge, Johannes; Post, Pieter; Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.600 roeden = 216 mm. - De eerste druk van deze overzichtskaart werd tussen 1642 en 1646 in kaart gebracht en in 1647 uitgegeven. - Met octrooi van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden d.d. 17 juni 1647 en van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 26 juni 1647 voor de duur van 25 jaar. - De kaart is gemaakt in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. - De wapenranden links en rechts zijn in 1647 vervaardigd door Pieter Post. Voor deze editie heeft Romeyn de Hooghe een nieuwe bovenrand vervaardigd bestaande uit drie bladen met titel van de kaart en wapenschilden van het in 1687 fungerend bestuur met die van secretaris en rentmeester. - Beschreven in: 1) Geschiedenis van de kartografie van Nederland / S.J. Fockema Andreae ; B. van 't Hoff. 2) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij. 3) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers. 4) De verzameling kaarten, tekeningen, atlassen en kaartboeken van het hoogheemraadschap van Rijnland / R. van Iterson. - In: Polder-, waterschaps- en rivierkartografie. - De kaart hangt in de Blauwe Zaal van het gemeenlandshuis van Rijnland aan Breestraat 59 in Leiden. - Zie ook: A-0010 en A-2798.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
210 x 240 cm
Plaats van uitgave:
Leiden
Uitgever:
hoogheemraadschap van Rijnland
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3199 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Woerden - Oudewater], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Woerden - Oudewater]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.600 roeden = 216 mm. - Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw de Jonge, werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - Bevat opschrift betreffende de herziening van de overzichtskaart door Melchior Bolstra in 1746, met vermelding van de toenmalige dijkgraaf en hoogheemraden. - De atlas was oorspronkelijk in het bezit van de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen en is in 1959 opnieuw ingebonden.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
57 x 69 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: