Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Gelderlandx
beacon
33  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1904 Kaart van den loop der rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de provincie..., 1749
Beschrijving:
Kaart van den loop der rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de provincien van Gelderland, Holland en Utrecht ; Kaart, tot aanduyding van Hollands en Utrechts watergevaar van wegens het afkomend boven water op de Lek met de hulpmiddelen
Datering:
1749
Vervaardiger:
Velsen, Cornelis; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
atelier van Isaak Tirion
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 5 Franse mijlen en van 15 Italiaanse mijlen = beide 80 mm. - Bevat weergave van het verloop van de rivieren de Rijn, de Maas, de Waal, de Merwe en de Lek door Gelderland, Utrecht en Holland, met aanduiding van de regio die te maken krijgt met wateroverlast als gevolg van de hoge waterstanden in de Lek (weergegeven met blauwe, geelgroene en blauwgroene kleur). De rode letters A-I verwijzen naar enkele dijkdoorbraken die na 1740 langs de Lek en de Nederrijn hebben plaatsgevonden. - Betreft een uitwerking van de ontwerpen van Melchior Bolstra op een kaart van Cornelis Velsen, met aanvullingen van Bolstra. - Bevat daarnaast een peilschaal waarin met verschillende kleuren een aantal water- en landpeilen ten opzichte van het Amsterdams Peil zijn aangeduid. - Bevat notitie betreffende de breedte van de rivieren op de kaart. - Bevat gradenverdeling langs de randen van de kaart. - Bevat opschrift betreffende de mogelijke inundaties van de ingekleurde regio's, betreffende enkele dijkdoorbraken en de voorgestelde middelen en werkzaamheden om deze wateroverlast te voorkomen. - Bevat een legenda met duiding van de rode letters A-I. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, pp 176-177, 182.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
52 x 74 cm
Oud nummer:
V 27a
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1905 Kaart van den loop der rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de provincie..., 1749
Beschrijving:
Kaart van den loop der rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de provincien van Gelderland, Holland en Utrecht ; Kaart tot aanduiding van Hollands en Utrechts watergevaar van wegens het afkomend boven water op de Lek
Datering:
1749
Vervaardiger:
Velsen, Cornelis; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
atelier van Isaak Tirion
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 5 Franse mijlen en van 15 Italiaanse mijlen = beide 80 mm. - Bevat weergave van het verloop van de rivieren de Rijn, de Maas, de Waal, de Merwe en de Lek door Gelderland, Utrecht en Holland, met aanduiding van de regio die te maken krijgt met wateroverlast als gevolg van de hoge waterstanden in de Lek (weergegeven met blauwe, geelgroene en blauwgroene kleur). - Betreft een uitwerking van de ontwerpen van Melchior Bolstra op een kaart van Cornelis Velsen, met aanvullingen van Bolstra. - Bevat daarnaast een peilschaal waarin met verschillende kleuren een aantal water- en landpeilen ten opzichte van het Amsterdams Peil zijn aangeduid. - Bevat notitie betreffende de breedte van de rivieren op de kaart. - Bevat gradenverdeling langs de randen van de kaart. - Bevat enkele opschriften aan de linker kant, betreffende enkele dijkdoorbraken die hebben plaatsgevonden, met een verwijzing naar een kaart die als bijlage aan een courant van december 1799 is toegevoegd. - Bevat een opschrift onderaan de kaart betreffende de mogelijke inundaties van de ingekleurde regio's. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, pp 176-177, 182.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
52 x 69 cm
Oud nummer:
V 27b
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3244 Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van z..., 1753
Beschrijving:
Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van zee, en rivieren
Datering:
1753
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van een huidige topografische kaart. - Bevat weergave van (gedeelten van) Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel, met aanduiding van de voornaamste wateren en watergangen. Bevat daarnaast een weergave van de splitsing van Boven-Rijn in de Nederrijn en de Waal in de Betuwe, met aanduiding van de omliggende plaatsen, watergangen en kunstwerken. Met een ontwerp voor een doorgraving van de Waal. Bij enkele dijken is aangegeven wanneer deze zijn doorgebroken. Beide tekeningen bevatten ingetekende ontwerpen en aantekeningen van Melchior Bolstra, betreffende het afvoeren van water van de Lek om daarmee het gevaar voor overstromingen af te wenden. Met gele lijnen zijn de dijken gelegen langs watergangen aangeduid. - Bevat notitie betreffende enkele doorbraken van dijken langs de Lek aangeduid met de letters A-D. - Bevat notitie betreffende een ontwerp voor een overlaat aangeduid met de letter E. - Bevat notitie betreffende enkele kunstwerken die zijn aangelegd om het bovenwater te keren. - Bevat notitie betreffende de dijkdoorbraak bij de 's-Gravenwaard in 1751. - Bevat notitie betreffende de dijkdoorbraken in 1753, onderaan het blad.
Vorm:
2 kaarten op 1 blad
Schaal:
circa 1:450.000 (boven), circa 1:65.000 (onder)
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3245 Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van z..., 1747
Beschrijving:
Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van zee, en rivieren
Datering:
1747
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van een huidige topografische kaart. - Bevat weergave van (gedeelten van) Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel, met aanduiding van de voornaamste wateren en watergangen. Met gele kleur zijn de hooggelegen stukken grond aangeduid, met blauwe vlakken zijn landen aangeduid die in 1747 zijn geïnundeerd door dijkdoorbraken. Bevat daarnaast een weergave van de splitsing van Boven-Rijn in de Nederrijn en de Waal in de Betuwe, met aanduiding van de omliggende plaatsen, watergangen en kunstwerken, met enkele ontwerpen voor te maken dijken. Bij enkele dijken is aangegeven wanneer deze zijn doorgebroken. Beide tekeningen bevatten aantekeningen en aanvullingen van Melchior Bolstra tot en met 1753. - Bevat notities betreffende de dijkdoorbraken bij de Waal en de Nederrijn, in verband met de hoogte van de waterstand in de Lek. - Bevat notitie betreffende het ontwerp van een dijk en oeverbescherming langs het Pannerdensch Kanaal, voorgesteld door Van Velsen, Bolstra, De Vries en Pijl. - Bevat tabel met hoge waterstanden van de Waal, de Nederrijn en de Lek gemeten in december 1747. - Beschreven in: Rijnland in de kaart gekeken / R. van Iterson, pp 34-35.
Vorm:
2 kaarten op 1 blad
Schaal:
circa 1:450.000 (boven), circa 1:65.000 (onder)
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0