Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Vennepx
beacon
24  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4619 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Noordwijkerhout - Hillegom], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Noordwijkerhout - Hillegom]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
David Coster
Bijzonderheden:
Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw jr., werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - De inliggende ambachten en droogmakerijen zijn met verschillende kleuren aangeduid. - Beschreven in: 1) Kaartboek van Rijnland 1746 / G. 't Hart. 2) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 228-233.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
52 x 66 cm
Oud nummer:
Atlas 21
Drukker:
Isaak Tirion
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4175 Caertboeck van Rynland : [Hillegom, Beinsdorp en De Vennep], 1615
Beschrijving:
Caertboeck van Rynland : [Hillegom, Beinsdorp en De Vennep]
Datering:
1615
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Floriszoon van; Balthasars, Floris
Bijzonderheden:
Dit kaartboek vervaardigde Floris Balthasars samen met zijn zoon Balthasar Floriszoon van Berckenrode, in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. Ze begonnen hieraan in 1610. Van elke ambachtsheerlijkheid binnen Rijnland is apart een kaart vervaardigd. Op basis van deze manuscriptkaarten is de eerste overzichtskaart van Rijnland in twintig bladen samengesteld. - Beschreven in: 1) Kaart van Rijnland door Floris Balthasar 1610-1615 / S.J. Fockema Andreae. 2) Kaarten van Rijnland 1615 / G. 't Hart.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
43 x 28 cm
Oud nummer:
Atlas 5
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3635 [Kaart en profiel van een inlaagkade van de Elsbroekerpolder langs het Haarlemmermeer onder Hille..., 1764
Beschrijving:
[Kaart en profiel van een inlaagkade van de Elsbroekerpolder langs het Haarlemmermeer onder Hillegom]
Datering:
1764
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal van de profieltekening gebaseerd op 6 voeten = [...] mm. - Oosten nagenoeg boven. - Bevat weergave van een inlaagkade langs het Haarlemmermeer onder Hillegom of Vennep, gelegen tussen de Elsbroekervaart en de Gerrit Avenbeeksweg, met ontwerp voor het gedeeltelijk verleggen daarvan (aangeduid met gele kleur). Bevat daarnaast een profieltekening waarop de uit te voeren werken zijn aangeduid, zoals de af te graven oude kade, de op te werpen nieuwe kade, de op te vullen sloot en de te graven sloot. - Bevat notities betreffende de verhoefslaging van de inlaagdijk, een berekening van het aantal benodigde schaften of werkuren en een begroting van de kosten voor de werkzaamheden.
Vorm:
1 kaart en 1 profieltekening op 1 blad
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3636 [Schetskaarten van een inlaagkade van de Elsbroekerpolder langs het Haarlemmermeerpolder onder Hi..., 1764
Beschrijving:
[Schetskaarten van een inlaagkade van de Elsbroekerpolder langs het Haarlemmermeerpolder onder Hillegom]
Datering:
1764
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Oosten nagenoeg boven. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat weergave van een inlaagkade langs het Haarlemmermeer onder Hillegom of Vennep, gelegen tussen de Elsbroekervaart en de Gerrit Avenbeeksweg, met ontwerp voor het gedeeltelijk verleggen daarvan. - Bevat notities betreffende de verhoefslaging van de inlaagkade. Bevat aanvullingen van de hand van Melchior Bolstra. - Bijlage bij: brief 2 oktober 1764.
Vorm:
2 kaarten op 1 blad
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: