Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
23  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1092 Kaart van de geoctrooijeerde verveening, bedijking en droogmaking van een gedeelte der Hoef- en ..., 1821
Beschrijving:
Kaart van de geoctrooijeerde verveening, bedijking en droogmaking van een gedeelte der Hoef- en Schouten-polders
Datering:
1821
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus; Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 20 Nederlandse roeden of 200 ellen = 137 mm en van 60 Rijnlandse roeden = 155 mm. - Noordwest ten westen boven. - Bevat weergave van de Hoef- en Schoutenpolder, met een ontwerp voor de vervening, bedijking en droogmaking daarvan. Op de kaart zijn 19 hoefslagpalen weergegeven, zoals deze zijn vastgelegd in het door de opziener/landmeter van Rijnland op 23 mei 1822 geformeerde hoefslagboek. - Bevat opschrift betreffende de verrichte metingen, met op de achtergrond een gewassen pentekening. - Bevat rechts in cartouche een register met opgave van de oppervlaktes van de genummerde percelen en verbaal van de landmeter. - Bevat notitie boven schaalstok 'geteekend door J. Kros', dit valt echter niet te achterhalen. - Kaart A-1093 is minuut-kaart met correcties die op deze kaart zijn verwerkt. Datering rechtsonder boven schaalstokken 19 oktober 1821 wijkt af van die op A-1093: 29 september 1821. - Bijlage bij: stukken betreffende de vervening van enig land in de Hoef- en Schoutenpolder, 1820-1823. Direct verband met een van de stukken niet aantoonbaar.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:1.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
41 x 51 cm
Oud nummer:
M 136a
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1093 Kaart van de geoctrojeerde verveening, bedijking en droogmaaking van een gedeelte der Hoef en Sc..., 1821
Beschrijving:
Kaart van de geoctrojeerde verveening, bedijking en droogmaaking van een gedeelte der Hoef en Schouten polders
Datering:
1821
Vervaardiger:
Hanegraaff, Adrianus
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 20 Nederlandse roeden of 200 ellen = 138 mm en van 60 Rijnlandse roeden = 156 mm. - Noordwest ten westen boven. - Bevat weergave van de Hoef- en Schoutenpolder, met een ontwerp voor de vervening, bedijking en droogmaking daarvan. Op de kaart zijn 19 hoefslagpalen weergegeven, zoals deze zijn vastgelegd in het door de opziener/landmeter van Rijnland op 23 mei 1822 geformeerde hoefslagboek. - Bevat opschrift betreffende de verrichte metingen, met op achtergrond een pentekening. - Bevat rechts in cartouche een register met opgave van de oppervlaktes van de genummerde percelen en verbaal van de landmeter. - Kaart A-1093 is minuut-kaart met correcties die op kaart A-1092 zijn verwerkt. Datering rechtsonder boven schaalstokken 19 oktober 1821 wijkt af van die op A-1093: 29 september 1821. - Bijlage bij: stukken betreffende de vervening van enig land in de Hoef- en Schoutenpolder, 1820-1823. Direct verband met een van de stukken niet aantoonbaar.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
43 x 55 cm
Oud nummer:
M 136b
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1228 Kaart gecopieerd uit de groote kaert van Rhijnland, waer op de geconsipieerde bedijking en droogm..., 1788
Beschrijving:
Kaart gecopieerd uit de groote kaert van Rhijnland, waer op de geconsipieerde bedijking en droogmaking van de gecombineerde Nieucoopsche plas en van de plassen onder Amstelland en het Sticht ten noord oosten van Zevenhoven, met de ring en binnen dijken, stand der watermolens, concept verdeeling van de heerlijkheeden en ambagten, item weegen, togten en kavelslooten, etc.
Datering:
1788
Vervaardiger:
Vis, Klaas; Switser, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 900 roeden = 123 mm en van 5.000 meter = 181 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polders, met concept voor de verkaveling van de polders verdeeld over de omliggende heerlijkheden en ambachten, weergegeven met verschillende kleuren. Bevat daarnaast concepten voor de te stichten watermolens ten behoeve van de bemaling van de polder. In- en omliggende wegen, watergangen, plaatsen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Bevat linksonder opgave van oppervlakten van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen en lengte van de ringdijken om de plassen. - Gekopieerd naar de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - Betreft een duplicaat van een manuscriptkaart die in 1790 als kopergravure werd uitgegeven en als bijlage diende bij een resolutie d.d. 23 juli 1789: "Rapport eener inspectie, weegens de gesteldheid van de Gecombineerde Nieuwkoopsche Plas, en van de uitgeveende Polders, aan de Moord [sic] en Noordoostzijde van dezelve, [...]" door Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, met daarin verslag van nader onderzoek, een ontwerpplan en een kostenraming met betrekking tot droogmaking van de veenplassen onder Nieuwkoop en Zevenhoven (zie ook: A-1233 en A-5487). - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, p. 202. - Zie ook: OAR, 5900a en 5908.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
35 x 62 cm
Licentie:
PDM 1.0