Uw zoekacties: Chaerte vande gelegentheit ofte coers vanden Rhijn met de ou...

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0389 Chaerte vande gelegentheit ofte coers vanden Rhijn met de oude waeterloosijnghe ghenaemt het Mall..., 1627
Beschrijving:
Chaerte vande gelegentheit ofte coers vanden Rhijn met de oude waeterloosijnghe ghenaemt het Mallegat, streckende vande stadt Leijden tot inde Noordzee
Datering:
1627
Vervaardiger:
Bilderbeeck, Pieter Henricxzoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 155 mm. - Noordoosten boven. - Bevat weergave langs de Rijn van de stad Leiden, Valkenburg, Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan zee, alsmede nabijgelegen huizen, steenbakkerijen, watergangen en wegen. - Bevat opschrift in de cartouche, betreffende het verzoek van Adriaen de Bruyn, landmeter van Rijnland, dat gedurende zijn afwezigheid P. van Bilderbeeck de regio in kaart brengt. - Kaart behoort bij de opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden aan P.G. van der Speck.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:4.900
Techniek:
Handschrift
Formaat:
45 x 180 cm
Oud nummer:
R 12
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: