Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Dammenx
beacon
183  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0571 [Tekening van het vernieuwen van de Gouwesluis], circa 1590
Beschrijving:
[Tekening van het vernieuwen van de Gouwesluis]
Datering:
circa 1590
Bijzonderheden:
Bevat situatietekening van [...]. -
Vorm:
1 tekening
Schaal:
1:25
Techniek:
Handschrift
Formaat:
40 x 58 cm
Oud nummer:
O 3g
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0577 [Schetskaart van een ontworpen dam met sluizen in het IJ bij Durgerdam], circa 1690
Beschrijving:
[Schetskaart van een ontworpen dam met sluizen in het IJ bij Durgerdam]
Datering:
circa 1690
Bijzonderheden:
Noordwesten nagenoeg boven. - Bevat weergave van de monding van het IJ op de Zuiderzee en de omgeving. De kaart bevat een ontwerp voor de afdamming van het IJ bij Durgerdam.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
36,5 x 60 cm
Oud nummer:
Y 2
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0892 [Schetstekening van een gedeelte van de Slaperdijk ten westen van Spaarndam], 1819
Beschrijving:
[Schetstekening van een gedeelte van de Slaperdijk ten westen van Spaarndam]
Datering:
1819
Bijzonderheden:
Schaalstok van 50 roeden = 224 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van het verloop van een gedeelte van de Slaperdijk ten westen van de inliggende stenen beer of dam. De afstand van de kruin van de dijk tot aan de oever van het IJ is in roeden gemeten. - Behoort bij stukken betreffende de Spaarndammerdijk en de daaraan gelegen eigendommen van Rijnland.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:850
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 81 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0898 Kaart waar op twee bijzondere concepte, sluijting van de ringdijk, omtrent het Stompwijckse verla..., 1768
Beschrijving:
Kaart waar op twee bijzondere concepte, sluijting van de ringdijk, omtrent het Stompwijckse verlaat, tot de droogmakerij onder Stompwijk
Datering:
1768
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 70 roeden = 232 mm. - Zuidoosten boven. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat weergave van de Drooggemaakte Grote polder onder Stompwijk, met twee concepten voor de te leggen polderkade en bijbehorende werkzaamheden. - Bevat aantekening van de landmeter over mogelijkheid tot behoud en verversing van het water van de visverkopers Cornelis Schoonhoven en Dirk van Dijk ingevolge een contract van 16 juni 1768 (zie declaratie van Klaas Vis en Melchior Bolstra OAR 10694b). - Bijlage bij: begroting van kosten voor het sluiten van de ringdijk met twee opties voor de in 1775 gestichte Drooggemaakte Grote polder. - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.100
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 53 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: