Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Kros, Janx
beacon
240  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1133 Kaart van de Vrijhoefsche Veen- en Droogmakerij onder Sluipwijk en Stein, 1865
Beschrijving:
Kaart van de Vrijhoefsche Veen- en Droogmakerij onder Sluipwijk en Stein
Datering:
1865
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Oostnoordoost boven. - Bevat register van de grootte der percelen met opgave van de hoefslagen voor de dijkaandamming
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
48 x 71 cm
Oud nummer:
M 184
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1068_02 Kaart voor de verkaveling van den Schinkel-polder, 1858
Beschrijving:
Kaart voor de verkaveling van den Schinkel-polder
Datering:
1858
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Noordwest boven. - Bevat legenda. - Bevat aantekening dat de groen gearceerde percelen toebehoren aan jhr. mr. D. Rutgers van Rosenburg
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:7.500
Techniek:
Gedrukt
Formaat:
40,5 x 53 cm
Oud nummer:
M 167b
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1147 Kaart van de bedijking en grens van de Vrijhoefse Veen- en Droogmakerij begrensd door de Groote Ree , 1860
Beschrijving:
Kaart van de bedijking en grens van de Vrijhoefse Veen- en Droogmakerij begrensd door de Groote Ree Watering, plassen van Kalverenbroek en Nieuwerbroek, Voorwatering en de Vliet onder de gemeenten Sluipwijk en Stein
Datering:
1860
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Behoort bij het proces-verbaal van grensaanwijzing voor de Vrijhoefsche Veen- en Droogmakerij van den 4e juli 1860. Het bestuur der Veen- en Droogmakerij. De hoofdopzigter en landmeter van Rijnland J. Kros. -Dit uittreksel opgemaakt volgens de kadastrale plans door mij landmeter van het kadaster, Rotterdam den 22 februari 1860. Voor extract conform de landmeter. -Gezien en deugdelijk verklaard door mij bewaarder der hypotheken en van het kadaster. Afgegeven aan den J. Kruijt Dzn te Sluipwijk, Rotterdam den 22 februari 1860, de bewaarder voornoemd
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2500
Techniek:
Gekleurde pentekening
Formaat:
90 x 55 cm
Oud nummer:
M 169
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
P-0176 Kaart van de bedijking, bemaling en verkaveling van de Middelburgsche Veen- en Droogmakerij onder..., 1861
Beschrijving:
Kaart van de bedijking, bemaling en verkaveling van de Middelburgsche Veen- en Droogmakerij onder Reeuwijk
Datering:
1861
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Behoort bij de regeling voor de droogmaking
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:5.000
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: