Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
286  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1154 [Kaart van enkele droogmakerijen gelegen onder Alkemade, Esselijkerwoude en Jacobswoude], circa 1790
Beschrijving:
[Kaart van enkele droogmakerijen gelegen onder Alkemade, Esselijkerwoude en Jacobswoude]
Datering:
circa 1790
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Douw, Jan Janszoon; Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.000 roeden = 135 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van enkele, ingekleurde droogmakerijen gelegen onder de ambachten Alkemade, Esselijkerwoude en Jacobswoude, met een concept voor de vervening en droogmaking van de Veender- en Frederikspolder en de Plaspolder. - Fragment uit de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - Behoort bij stukken betreffende de bedijking, vervening en droogmaking van de Veender- en Frederikspolder en de Plaspolder.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Gedrukt
Formaat:
47 x 28 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1438 [Kaart van de landen aan het Braassemermeer onder Rijnsaterwoude], 1647
Beschrijving:
[Kaart van de landen aan het Braassemermeer onder Rijnsaterwoude]
Datering:
1647
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 60 roeden = 122 mm. - Westen boven. - Bevat weergave van enkele percelen gelegen in Rijnsaterwoude, langs de oever van het Braassemermeer. In de percelen zijn de afmetingen en de grondeigenaren bijgeschreven. Langs de oever van het Braassemermeer zijn dieptepeilingen weergegeven. In- en omliggende wegen, watergangen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Onder de afgebeelde landen ligt een gedeelte grond dat door Rijnland is aangekocht. - Bevat opschrift betreffende het object. - Kaart gemaakt in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.900
Techniek:
Handschrift
Formaat:
37 x 79 cm
Oud nummer:
Q 40
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0045 [Kaart van het grote Haarlemmermeer of Leidse meer], 1647
Beschrijving:
[Kaart van het grote Haarlemmermeer of Leidse meer]
Datering:
1647
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 1.600 roeden = 215 mm. - Noorden nagenoeg boven. - Onderdeel van de kaart van Jan Janszoon Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen van 1647.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
96 x 78 cm
Oud nummer:
C 41
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0493 Caert vande Maeren, Poel ende Leede, 1644
Beschrijving:
Caert vande Maeren, Poel ende Leede
Datering:
1644
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Westen nagenoeg boven. - Bevat weergave van het verloop van de Mare, de Poel en de Leede, waarbij omliggende huizen, watergangen en kunstwerken zijn afgebeeld. Met de letters A tot H zijn te verrichten werkzaamheden weergegeven, waaronder het aanleggen van dammen en het uitbaggeren van gedeelten watergang (weergegeven met stippellijnen; lengte gemeten in roeden). - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, om te raadplegen tijdens het verrichten van baggerwerkzaamheden.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
40 x 45 cm
Oud nummer:
R 20
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: