Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Gelderlandx
beacon
33  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1955 Caart figuratif van het Spyck, en Ossewaart, de rivieren boven en needer Rhijn, met de daar ontre..., 1745
Beschrijving:
Caart figuratif van het Spyck, en Ossewaart, de rivieren boven en needer Rhijn, met de daar ontrent geleegene dijckagien en soomer dammen etc.
Datering:
1745
Vervaardiger:
Leenen, Willem
Graveur/etser/lithograaf:
David Koster (kopergravure), Jan van Jagen (lettergravure)
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 68 mm. - Noordwesten boven. - Bevat weergave van het verloop van de rivieren de Boven-Rijn en de Nederrijn nabij de Ossenwaard en Spijk, met aanduiding van een aan te leggen zomerdijk (aangeduid met de letters A-H). Met rode lijnen zijn enkele geprojecteerde waterstaatswerken aangeduid, die volgens de onderstaande notitie zijn opgesteld volgens een verbaal van de Staten van Gelderland en Kleef. - Bevat opschrift betreffende de opdracht en een notitie betreffende de lengte van de aan te leggen dijk in de cartouche. - Kaart gemaakt in opdracht van de Staten van Holland en West-Friesland. - Betreft een verkleinde versie van een handschrift kaart die in hetzelfde jaar werd vervaardigd. - Bijlage bij: resolutie d.d. 20 augustus 1744: "Verbaal van de reise [...] na Arnhem [tot het bijwonen van een conferentie] met de heeren gecommitteerden van de heeren Staaten van de provincien van Gelderland en Utregt, over de doorgebrooken Spijksen dijk in den Lande van Kleef, en over de nadeelige gevolgen die daar van te wagten zijn". - Behoort bij verbaal van de Staten van Gelderland en Kleef, d.d. 28 april 1745. - Beschreven in: 1) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 107. 2) In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 170.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:11.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
43 x 55 cm
Oud nummer:
W 8
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1956 Caarte figuratif, van de doorbraak in den Spijksen dijk anno 1741, en van de exoneratie van 't wa..., 1744
Beschrijving:
Caarte figuratif, van de doorbraak in den Spijksen dijk anno 1741, en van de exoneratie van 't water over de Spijkse landen, tot in den Ouden Rhijn: Item van 't beloop van 't Panderse Canaal, augustus 1744
Datering:
1744
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
David Koster (kopergravure), Jan van Jagen (lettergravure)
Bijzonderheden:
Bevat weergave van een gedeelte van het verloop van de rivieren de Waal, de Boven-Rijn en de Nederrijn, met aanduiding van de omliggende plaatsen, watergangen en kunstwerken. - Bevat opschrift met titelvermelding en een notitie betreffende een geprojecteerde dam, weergegeven met de stippellijnen tussen punt A en Copray gelegen nabij Tolhuis (later Lobith). - Bijlage bij: resolutie d.d. 20 augustus 1744: "Verbaal van de reise na Arnhem met de heeren gecommitteerden van de heeren Staaten van de provincien van Gelderland en Utregt, over de doorgebrooken Spijksen dijk in den Lande van Kleef, en over de nadeelige gevolgen die daar van te wagten zijn". - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 169.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:60.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
35 x 46 cm
Oud nummer:
W 9
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1879 Kaart van den loop der rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de provincie..., 1749
Beschrijving:
Kaart van den loop der rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de provincien van Gelderland, Holland en Utrecht ; Kaart, tot aanduyding van Hollands en Utrechts watergevaar van wegens het afkomend boven water op de Lek
Datering:
1749
Vervaardiger:
Velsen, Cornelis; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
atelier van Isaak Tirion
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 5 Franse mijlen en van 15 Italiaanse mijlen = beide 79 mm. - Bevat weergave van het verloop van de rivieren de Rijn, de Maas, de Waal, de Merwe en de Lek door Gelderland, Utrecht en Holland, met aanduiding van de regio die te maken krijgt met wateroverlast als gevolg van de hoge waterstanden in de Lek (weergegeven met geelgroene en blauwgroene kleur). De rode letters A-I verwijzen naar enkele dijkdoorbraken die na 1740 langs de Lek en de Nederrijn hebben plaatsgevonden (zie ook: A-1904). - Betreft een uitwerking van de ontwerpen van Melchior Bolstra op een kaart van Cornelis Velsen, met aanvullingen van Bolstra. - Bevat daarnaast een peilschaal waarin met verschillende kleuren een aantal water- en landpeilen ten opzichte van het Amsterdams Peil zijn aangeduid. - Bevat notitie betreffende de breedte van de rivieren op de kaart. - Bevat een notitie betreffende het toenemende gevaar van wateroverlast naar aanleiding van een dijkbreuk nabij Herwen. - Bevat gradenverdeling langs de randen van de kaart. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, pp 176-177, 182. - Verso: Kaart beneevens een Memorij tot aanduijding van Hollands en Utrechts water gevaer en middelen tot voorkoming vant zelve, in Augustij 1761.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
34 x 63 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1928 Kaart van den loop der rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de provincie..., 1749
Beschrijving:
Kaart van den loop der rivieren de Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwe, en de Lek, door de provincien van Gelderland, Holland en Utrecht ; Kaart, tot aanduyding van Hollands en Utrechts watergevaar van wegens het afkomend boven water op de Lek
Datering:
1749
Vervaardiger:
Velsen, Cornelis; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
atelier van Isaak Tirion
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 5 Franse mijlen en van 15 Italiaanse mijlen = beide 78 mm. - Bevat weergave van het verloop van de rivieren de Rijn, de Maas, de Waal, de Merwe en de Lek door Gelderland, Utrecht en Holland, met aanduiding van de regio die te maken krijgt met wateroverlast als gevolg van de hoge waterstanden in de Lek (weergegeven met geelgroene en blauwgroene kleur). De rode letters A-I verwijzen naar enkele dijkdoorbraken die na 1740 langs de Lek en de Nederrijn hebben plaatsgevonden (zie ook: A-1904). - Betreft een uitwerking van de ontwerpen van Melchior Bolstra op een kaart van Cornelis Velsen, met aanvullingen van Bolstra. - Bevat daarnaast een peilschaal waarin met verschillende kleuren een aantal water- en landpeilen ten opzichte van het Amsterdams Peil zijn aangeduid. - Bevat notitie betreffende de breedte van de rivieren op de kaart. - Bevat een notitie betreffende het toenemende gevaar van wateroverlast naar aanleiding van een dijkbreuk nabij Herwen. - Bevat gradenverdeling langs de randen van de kaart. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, pp 176-177, 182. - Verso: Kaart beneevens een Memorie tot aanduijding van Hollands en Utrechts water gevaar en middelen tot voorcoming vant zelve in Augustij 1761.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
34 x 58 cm
Oud nummer:
V 27c
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0