Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Hofambachtx
beacon
38  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2752 [Kaart van het IJ, Houtrak en Wijkermeer], 1844
Beschrijving:
[Kaart van het IJ, Houtrak en Wijkermeer]
Datering:
1844
Vervaardiger:
Geus, G.A. de; Kros, Jan; Leeuw, Pieter de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 4.000 el = 141 mm. - Noordtenoosten boven. - De kaart bevat onder andere weergave van dieptepeilingen, een vaargeul voor de scheepvaart, de te verzwaren dijk van de Inlaagpolder, idem van de Spaarndammerdijk, Assendelverdijk en de Westzaner Zeedijk en een geprojecteerde dijk voor de inpoldering van het Houtrak, die het eiland Ruigoord doorsnijdt. - Bevat ook een N.B. van J. Kros: weergave van peilingen in duimen onder A.P. in 't zwart door opziener P. de Leeuw en in 't rood door opziener G.A. de Geus. - Bijlage bij: rapport van 23-02-1844 van de opziener en landmeter J. Kros betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid tot gedeeltelijke inpoldering van het Houtrak naar aanleiding van een verzoekschrift ingediend bij de Koning door J.D. Zocher c.s.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
29x42 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2753 Schets eener wijziging in de droogmaking van het Houtrak enz., 1846
Beschrijving:
Schets eener wijziging in de droogmaking van het Houtrak enz.
Datering:
1846
Vervaardiger:
Geus, G.A. de
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Bevat weergave van een afsluitdijk en een geprojecteerd kanaal in het Houtrak. - Bijlage bij: rapport van opziener G.A. de Geus van 30-01-1846 met zijn beoordeling van het derde gewijzgde plan tot inpoldering van het Houtrak
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:30.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33x22 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4065 [Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Halfweg], 1615
Beschrijving:
[Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Halfweg]
Datering:
1615
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Floriszoon van; Balthasars, Floris
Graveur/etser/lithograaf:
Floris Balthasars
Bijzonderheden:
Floris Balthasars vervaardigde deze overzichtskaart samen met zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode, in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. De basis hiervoor waren de manuscriptkaarten van alle ambachten binnen Rijnland. Vanaf deze manuscriptkaarten graveerde Balthasars het hoogheemraadschap in twintig koperplaten. In 1614 verleende de Staten-Generaal hem octrooi op deze kaart voor de eerstvolgende tien jaren. - Dit kaartblad geeft Halfweg en omgeving weer. - Betreft een tweede druk van de overzichtskaart, waarin voornamelijk plaatsnamen zijn toegevoegd. - Beschreven in: 1) Kaart van Rijnland door Floris Balthasar 1610-1615 / S.J. Fockema Andreae. 2) Kaarten van Rijnland 1615 / G. 't Hart. 3) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 141. 4) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 215-219.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
41 x 30 cm
Oud nummer:
Atlas 4
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4108 [Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Halfweg], 1615
Beschrijving:
[Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland : Halfweg]
Datering:
1615
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Floriszoon van; Balthasars, Floris
Graveur/etser/lithograaf:
Floris Balthasars
Bijzonderheden:
Floris Balthasars vervaardigde deze overzichtskaart samen met zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode, in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. De basis hiervoor waren de manuscriptkaarten van alle ambachten binnen Rijnland. Vanaf deze manuscriptkaarten graveerde Balthasars het hoogheemraadschap in twintig koperplaten. In 1614 verleende de Staten-Generaal hem octrooi op deze kaart voor de eerstvolgende tien jaren. - Dit kaartblad geeft Halfweg en omgeving weer. - Betreft een tweede druk van de overzichtskaart, waarin voornamelijk plaatsnamen zijn toegevoegd. - Beschreven in: 1) Kaart van Rijnland door Floris Balthasar 1610-1615 / S.J. Fockema Andreae. 2) Kaarten van Rijnland 1615 / G. 't Hart. 3) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 141. 4) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 215-219. - Atlas is aan het Rijnlands archief geschonken door hoogheemraad C. Cock in juli 1882.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
41 x 30 cm
Oud nummer:
Atlas 4a
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: