Uw zoekacties: Kaart van het Horntje, mitsgaders van de dykagie van de pold...

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1782 Kaart van het Horntje, mitsgaders van de dykagie van de polder het Nieuwe Land, het Spyke, de Tex..., 1751
Beschrijving:
Kaart van het Horntje, mitsgaders van de dykagie van de polder het Nieuwe Land, het Spyke, de Texelse Zeedijk tot de paal no. 137 by het tweede wier-hooft, beoosten het Oude Schild
Datering:
1751
Vervaardiger:
Berger, Matthijs den
Graveur/etser/lithograaf:
Maria de Haan (kopergravure), atelier van Isaak Tirion (lettergravure)
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 300 Hondsbosse roeden = 68 mm en van 300 Rijnlandse roeden = 75 mm. - Bevat weergave van de zuidelijkste zandgronden van Texel, met aanduiding van het verloop van verschillende dijken vanaf de polder het Hoornder Nieuwland tot en met enkele wierhoofden gelegen voorbij het dorpje Oudeschild. - Bevat register met aanduiding van de afstanden tussen verschillende punten en de gradenmetingen van enkele hoeken. - De kaart werd vervaardigd naar aanleiding van een plan om de duinenrij genaamd het Horntje, die ontstaan was na de totstandkoming van de polders het Hoornder Nieuwland en de Grie, te bedijken. - Bijlage bij: resolutie d.d. 9 december 1751: "Verbaal van het gepasseerde en verrigte op de reise [...] na de Helder, Texel en Ter Schelling, als haar Edele Groot Mog. Gecommitteerde tot de saaken van de Zeeweeringe aldaar, geadsisteert met Pieter Straat, burgermeester van Grootebroek, gedaan in de maand September 1751" door Pieter Binkhorst van 4 december 1751. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, p. 173.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:15.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 52 cm
Oud nummer:
V 73
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: