Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Duinenx
beacon
139  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0485 Opstand van het, met Paalwerk versterkt zuidelijk Hoofd, aan de zijde van het Buiten - Kanaal : P..., 1844
Beschrijving:
Opstand van het, met Paalwerk versterkt zuidelijk Hoofd, aan de zijde van het Buiten - Kanaal : Platte grond des paalwerks van het zuidelijk hoofd : profil op de lijn A.B:, van het, met paalwerk versterkt, Zuidelijk Hoofd : Profil van de naauwste Punten des Buiten Kanaals, vóór en na de Verruiming, op de lijnen a b en a b [rode letters] : Buiten kanaal der Katwijksche Uitwatering
Datering:
1844
Vervaardiger:
Campen, Pieter van
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 11 ellen voor het paalwerk en van 55 ellen voor het buitenkanaal = beide 109 mm. - Oriëntatie bovenaanzichttekening buitenkanaal: noordwest ten westen boven. - Bevat verschillende weergaven van de stenen hoofden van het Uitwateringskanaal te Katwijk. In een aantal tekeningen zijn de hoogte van het Amsterdams Peil, de bodem van het kanaal en de hoog- en laagwaterstanden weergegeven. - Bijlage bij: rapport van 19 juni 1844 uitgebracht door de opziener/landmeter Jan Kros en de opziener van de Uitwatering Klaas Dubbeldam betreffende een ontwerp tot verbetering van het buitenkanaal en hoofden van de buitensluis te Katwijk aan Zee met een raming van kosten.
Vorm:
3 profiel- en 2 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
1:100 (paalwerk); 1:500 (situatie)
Techniek:
Handschrift
Formaat:
68 x 63 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0649 Caerte begrypende het Scheyt van Breederode ende Heemste met hare aengrensde jurisdictien, 1908
Beschrijving:
Caerte begrypende het Scheyt van Breederode ende Heemste met hare aengrensde jurisdictien
Datering:
1908
Vervaardiger:
Wils, Pieter; Loenen, J.B. van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 142 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de grensscheidingen tussen het heerlijkheid van Brederode en het ambacht van Heemstede, met de omgeving. Nabijgelegen wegen, watergangen, plaatsen en hofsteden zijn op de kaart afgebeeld. Van een aantal percelen en hofsteden zijn de eigenaars bijgeschreven. - Kaart is gekopieerd naar de kaart van Pieter Wils uit 1639, uit het gemeentearchief Haarlem (verwijzing naar de kaartenlijst van Beels, no. 48). - Bevat verwijzing naar brief van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland no. 23/1209 d.d. 29 juni 1908 en naar no. 508/08 in het archief van de Rijnlandse ingenieur.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.300
Techniek:
Fotografische afdruk
Formaat:
37 x 167 cm
Oud nummer:
no. 48
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0650 Caerte begrypende het Scheyt van Breederode ende Heemste met hare aengrensde jurisdictien, 1640
Beschrijving:
Caerte begrypende het Scheyt van Breederode ende Heemste met hare aengrensde jurisdictien
Datering:
1640
Vervaardiger:
Wils, Pieter
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 143 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de grensscheidingen tussen het heerlijkheid van Brederode en het ambacht van Heemstede, met de omgeving. Nabijgelegen wegen, watergangen, plaatsen en hofsteden zijn op de kaart afgebeeld. Van een aantal percelen en hofsteden zijn de eigenaars bijgeschreven. - Kaart is (vermoedelijk) gekopieerd naar de kaart van Pieter Wils uit 1639, uit het gemeentearchief Haarlem (zie ook: A-0649).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.300
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
37 x 167 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: