Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Duinenx
beacon
139  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0046 Detailkaart nr. 9 met de kadastrale percelen gemeente Zandvoort, sectie C 1, 3, 5 en 6, 1895
Beschrijving:
Detailkaart nr. 9 met de kadastrale percelen gemeente Zandvoort, sectie C 1, 3, 5 en 6
Datering:
1895
Vervaardiger:
Loenen, J.B. van
Bijzonderheden:
Betreft de situatie langs het strand vanaf Het Schuitengat tot Het Kurhaus
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:500
Techniek:
Gekleurde pentekening
Formaat:
46 x 270 cm
Oud nummer:
A 35
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0074 Caerte betreckinghe van sekere duijnen ghelegen tot Langevelt, circa 1864
Beschrijving:
Caerte betreckinghe van sekere duijnen ghelegen tot Langevelt
Datering:
circa 1864
Bijzonderheden:
Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van het Langervelder broek en duinen onder Noordwijk. - Bevat weergave van grondeigenaren. - Kaart is een kopie naar de kaart van Floris Jacobsz. uit 1598. - Behoort bij het verslag over de Brederosche duinen van A. van Stralen, d.d. 10 maart 1864.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
50 x 92 cm
Oud nummer:
A 2b
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0358 [Schets van een gedeelte van het tracé van de Haarlemmertrekvaart met genummerde bakens], 1656
Beschrijving:
[Schets van een gedeelte van het tracé van de Haarlemmertrekvaart met genummerde bakens]
Datering:
1656
Vervaardiger:
Walle, Andries van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 86 mm. - Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van de trekvaart tussen Haarlem en Leiden. De omliggende landen zijn met verschillende kleuren weergegeven, waaronder de duinen en wildernissen van Brederode in het rood, de grafelijkheidsduinen en wildernissen in het geel en percelen in eigendom van particulieren in het groen. - Bevat opschrift betreffende de genummerde bakens en het concept voor een verkorte trekvaart door hoger en slechter land (weergegeven met stippellijnen). - Kaart gemaakt in opdracht van de heren van de Rekeningen der Grafelijkheid van Holland en West-Friesland. - Behorend bij rekwesten naar aanleiding van de aanleg van de trekvaart.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:4.400
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 46 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0370 [Schetskaartje van de situatie van de herstelde waterlozing van de geestgronden ten westen van de..., 1627
Beschrijving:
[Schetskaartje van de situatie van de herstelde waterlozing van de geestgronden ten westen van de Oosteinderpolder op de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder onder Hillegom]
Datering:
1627
Vervaardiger:
Key, D.
Bijzonderheden:
Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van de situatie van aangebrachte kunstwerken (aangegeven met A, B, C, D en E) ten behoeve van de waterlozing van de geestgronden ten westen van de Oosteinderpolder. Omliggende wegen, watergangen en huizen zijn op de kaart afgebeeld. - Behoort bij schrijven van D. Key, bode van Rijnland, d.d. 13 oktober 1853.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 21 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: