Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
44  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2206 Kaart figuratieff tot het versoek van de heer Jan Lans, heer van Kouderkerk en Poel Geest, tot he..., 1768
Beschrijving:
Kaart figuratieff tot het versoek van de heer Jan Lans, heer van Kouderkerk en Poel Geest, tot het maken van een schuijten huijs breed 8 voet en lang 32 voet
Datering:
1768
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 32 voeten = 52 mm. - Bevat weergave van een wacht- of tolhuis gelegen langs de Lage Rijndijk, met ontwerp voor het bouwen van een schuitenhuis (aangeduid met de letter A). - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Jan Lans, heer van Koudekerk en Poelgeest, betreffende de bouw van een schuitenhuis tussen de tweede regel bomen van de weg en de molenvliet van de Hondsdijkse polder (vergunning van 15 oktober 1768).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:190
Techniek:
Handschrift
Formaat:
42 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2232 [Plattegrond van een schuitenhuisje langs de Aar bij het Papeveer onder Ter Aar], 1771
Beschrijving:
[Plattegrond van een schuitenhuisje langs de Aar bij het Papeveer onder Ter Aar]
Datering:
1771
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 28 voeten = 45 mm. - Noordwesten boven. - Bevat weergave van een perceel gelegen aan de buitenzijde van de kade van de Bloklandsche polder, met ontwerp voor het bouwen van een schuitenhuisje in de Aar. Op de kaart zijn op enkele plaatsen de afmetingen bijgeschreven. - Bijlage bij: verzoekschrift van de kerkmeesters van de Rooms-katholieke gemeente van Ter Aar betreffende de bouw van een schuitenhuisje (vergunning van 7 september 1771).
Vorm:
1 plattegrond
Schaal:
circa 1:200
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 21 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2238 Kaart figuratief tot elucidatie op het verzoek van mr. Bartholomeus de Moor van Immerzeel, tot he..., 1772
Beschrijving:
Kaart figuratief tot elucidatie op het verzoek van mr. Bartholomeus de Moor van Immerzeel, tot het maaken van eenige verandering op zijn buijteplaats onder Alphen
Datering:
1772
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 4 voeten = 8 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van een buitenplaats in eigendom van Bartholomeus de Moor van Immerzeel, gelegen tussen de Hoge Rijndijk en de Oude Rijn, met ontwerpen voor het verplaatsen van een dam met hek, het slaan van een nieuwe beschoeiing, het bouwen van een schuitenhuis en het maken van een dam. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Bartholomeus de Moor van Immerzeel betreffende verplaatsing van een dam met hek, verlaging van de Hoge Rijndijk, reparaties van beschoeiingen en duikers, de bouw van een schuitenhuis, enz. (vergunning van 4 juli 1772). - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:160
Techniek:
Handschrift
Formaat:
42 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2247 [Kaart van een perceel aan het jaagpad langs de Oude Rijn onder Zoeterwoude], 1773
Beschrijving:
[Kaart van een perceel aan het jaagpad langs de Oude Rijn onder Zoeterwoude]
Datering:
1773
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 23 duimen = 6,5 mm. - Noordnoordoosten boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van een gedeelte van een perceel gelegen langs de Oude Rijn, met ontwerpen voor het slaan van een nieuwe beschoeiing langs de slootkant van het jaagpad en het bouwen van een stenen secreet tot op de rooilijn van de beschoeiing. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Adriana Elisabeth Pla, weduwe van Cornelis Abraham Bastiaense, raad in de vroedschap van Leiden, betreffende het slaan van een beschoeiing en de bouw van een stenen secreet (vergunning van 13 april 1773).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:100
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 17 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: