Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Kros, Janx
beacon
240  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1247 Tekening van een houten brug met 3 openingen, de middelste te openen door wipbrug, 1866
Beschrijving:
Tekening van een houten brug met 3 openingen, de middelste te openen door wipbrug
Datering:
1866
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Het betreft een brug over de Waddinger Vliet. - Bevat een opstandtekening, een doorsnede en een plattegrond
Vorm:
1 aanzichttekening, 1 doorsnede en 1 plattegrond op 1 blad
Schaal:
1:45
Techniek:
Handschrift
Formaat:
24 x 39 cm
Oud nummer:
O 33d
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0970 Tekening en situatie van een te bouwen dubbele duiker in den hoogen Rijndijk onder Soeterwoude, ..., 1864
Beschrijving:
Tekening en situatie van een te bouwen dubbele duiker in den hoogen Rijndijk onder Soeterwoude, ter verruiming van den mond der Waddinger Vliet
Datering:
1864
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Bevat een situatietekening, een aanzichttekening van het front aan de Rijn- en aan de Vlietzijde, een lengtedoorsnede en een plattegrond
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
37 x 28,5 cm
Oud nummer:
O 23b
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0793 Kaart plan van de verbreeding en verdieping van de Ryn en de Kortevliet, 1861
Beschrijving:
Kaart plan van de verbreeding en verdieping van de Ryn en de Kortevliet
Datering:
1861
Vervaardiger:
Geus, G.A. de; Kros, Jan
Bijzonderheden:
Bevat situatietekening, profieltekeningen van de Rijn en de Korte Vliet, twee aanzichttekeningen en een plattegrond van een sluis met twee openingen, een aanzichttekening en plattegrond van een houten draaibrug en een aanzichttekening en plattegrond van een houten vaste brug met stenen hoofden. - De in de profieltekeningen met blauw aangegeven vlakken geven de wateringen aan en de met geel aangegeven vlakken de te vergraven gronden. - Behoort bij de memorie over de verruiming van de Rijn en van de Waddinger of Korte Vliet in verband met een tegemoetkoming in de peilbemaling van de hoofdopzichter van Rijnland Jan Kros d.d. 6 november 1861. In kaart gebragt en geteekend, deels naar verstrekte stukken door den hoofdopzigter en overigens naar eigene opneming, peiling of ontwerp, door den opzigter van Rijnland te Leiden in de jare 1861. G.A. de Geus
Vorm:
1 situatietekening, 35 profieltekeningen, 4 aanzichttekeningen en 3 plattegronden op 1 blad
Schaal:
1:2.500 (situatie) en 1:100 (profielen)
Techniek:
Gekleurde pentekening
Formaat:
88 x 200 cm
Oud nummer:
R 62
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1068_01 Kaart voor de verkaveling van den Schinkel-polder, 1858
Beschrijving:
Kaart voor de verkaveling van den Schinkel-polder
Datering:
1858
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Noordwest boven. - Bevat legenda
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:7.500
Techniek:
Gedrukt
Formaat:
40,5 x 53 cm
Oud nummer:
M 167
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen: