Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
286  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0959 [Kaart van enige landen langs 'De Groote Meer' onder Leimuiden], 1652
Beschrijving:
[Kaart van enige landen langs 'De Groote Meer' onder Leimuiden]
Datering:
1652
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 600 roeden = 170 mm. - Noordoosten boven. - Bevat weergave van enkele landen gelegen in het ambacht Leimuiden. Van de ingekleurde percelen aangeduid met A-E zijn in het opschrift de oppervlaktes genoteerd. Het ambacht Leimuiden is in het groen gearceerd, van Rijnsaterwoude in het rood en van Aalsmeer in het geel. - Bevat uitvoerig opschrift naast de kaart, betreffende het object, de verrichte metingen en berekeningen van de oeverafslag aan de hand van metingen verricht door Simon Meeuwsz. van Edam en de registers van Rijnland. - Kaart gemaakt in opdracht van de schout en ambachtsbewaarders van Leimuiden.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:13.300
Techniek:
Handschrift
Formaat:
43 x 58 cm
Oud nummer:
C 31
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0960 [Kaart van het eiland Beinsdorp in het Haarlemmermeer onder Leimuiden], 1652
Beschrijving:
[Kaart van het eiland Beinsdorp in het Haarlemmermeer onder Leimuiden]
Datering:
1652
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 60 roeden = 82 mm. - Zuiden boven. - Bevat weergave van het eiland Beinsdorp. - Bevat uitvoerig opschrift naast de kaart, betreffende het object, de verrichte metingen en berekeningen van de oeverafslag aan de hand van metingen verricht door Simon Meeuwsz. van Edam en de registers van Rijnland. - Kaart gemaakt in opdracht van de schout en ambachtsbewaarders van Leimuiden.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.800
Techniek:
Handschrift
Formaat:
43 x 57 cm
Oud nummer:
C 32
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0983 Afbeeldinge van enige landen gelegen tusschen Braassemermeer ende den Reijnsaterwoutschen Heerweg, 1647
Beschrijving:
Afbeeldinge van enige landen gelegen tusschen Braassemermeer ende den Reijnsaterwoutschen Heerweg
Datering:
1647
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Zuidwesten boven. - Bevat weergave van enkele stukken landen gelegen tussen de Heerweg en het Braassemermeer onder Rijnsaterwoude, met een ontwerp voor oeverbeschermingswerken om de oeverafslag te verminderen. In de percelen zijn de eigenaren bijgeschreven. - Bevat opschrift met titelvermelding, betreffende het object en met een beraming van kosten voor het plaatsen van de oeverbescherming.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
37 x 71 cm
Oud nummer:
Q 39
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0984 [Schetskaart van de afgeslagen landen aan het Braassemermeer], 1652
Beschrijving:
[Schetskaart van de afgeslagen landen aan het Braassemermeer]
Datering:
1652
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 600 roeden = 163 mm. - Noordwesten boven. - Bevat weergave van de landen onder Rijnsaterwoude grenzend aan het Braassemermeer, weergegeven in het groen. Omliggende plaatsen, wegen, watergangen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Bevat opschrift betreffende de verrichte metingen en berekeningen van de oeverafslag aan de hand van eerdere metingen verricht door Simon Meeuwsz. van Edam in 1543 en door Salomon Davidsz. in 1597. - Kaart gemaakt in opdracht van de schout en ambachtsbewaarders van Rijnsaterwoude.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:14.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
42 x 56 cm
Oud nummer:
C 33
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: