Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
23  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1226 Nieuwe aftekening tot droogmakinge van de uytgeveende landen geleegen in Rynland, Amstelland & Ut..., 1742
Beschrijving:
Nieuwe aftekening tot droogmakinge van de uytgeveende landen geleegen in Rynland, Amstelland & Utrecht als Nieukoop, Sevenhoven, Nieuveen, Schoot, de Graaflykheyt, Korteraar, Aarlanderveen, en d' Proosdy
Datering:
1742
Vervaardiger:
Kraakhorst, Lodewijk
Bijzonderheden:
Schaalstok van 800 roeden = 106 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse plassen, gelegen onder verschillende ambachten, met een ontwerp voor de bedijking en droogmaking daarvan. Op de kaart zijn de ambachtsgrenzen lopende door de veenplassen weergegeven met stippellijnen. De latere Nieuwkoopse en Zevenhovense polders zijn in het blauw weergegeven en de ringdijk van de droogmakerij in het bruin. De ringdijk van de veen en droogmakerij onder Aarlanderveen (de latere Drooggemaakte polder aan de Westzijde te Aarlanderveen) is met een groene kleur aangeduid. - Bevat notitie betreffende de omtrek van de ringdijk van de Zevenambachtspolder. - Betreft een eerste druk van de kaart, vermoedelijk naar A-1225. - Beschreven in: 1) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 180-181. 2) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 91.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
44 x 58 cm
Drukker:
R. & I. Ottens
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1224 Nieuwe aftekening tot droogmakinge van de uytgeveende landen geleegen in Rynland, Amstelland & Ut..., 1742
Beschrijving:
Nieuwe aftekening tot droogmakinge van de uytgeveende landen geleegen in Rynland, Amstelland & Utrecht, als Nieukoop, Sevenhoven, Nieuveen, Schoot de Graaflykheyt, Korteraar, Aarlanderveen, en d' Proosdy
Datering:
1742
Vervaardiger:
Kraakhorst, Lodewijk
Bijzonderheden:
Schaalstok van 800 roeden = 106 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse plassen, gelegen onder verschillende ambachten, met een ontwerp voor de bedijking en droogmaking daarvan. Op de kaart zijn de ambachtsgrenzen lopende door de veenplassen weergegeven met stippellijnen. - Bevat notitie betreffende de omtrek van de ringdijk van de Zevenambachtspolder. - Betreft een tweede druk van de originele kaart, vermoedelijk naar A-1225. - Beschreven in: 1) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 180-181. 2) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 91.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
48 x 61 cm
Drukker:
R. & I. Ottens
Plaats van uitgave:
Leiden
Uitgever:
Cornelis Heyligert
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1232 Nieuwe aftekening tot droogmakinge van de uytgeveende landen geleegen in Rynland, Amstelland & Ut..., 1790
Beschrijving:
Nieuwe aftekening tot droogmakinge van de uytgeveende landen geleegen in Rynland, Amstelland & Utrecht als Nieukoop, Sevenhoven, Nieuveen, Schoot, de Graaflykheyt, Korteraar, Aarlanderveen, en d' Proosdy
Datering:
1790
Vervaardiger:
Kraakhorst, Lodewijk; Diest, Cornelis van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 800 roeden = 107 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse plassen, gelegen onder verschillende ambachten, met een ontwerp voor de bedijking en droogmaking daarvan. Op de kaart zijn de ambachtsgrenzen lopende door de veenplassen weergegeven met stippellijnen. Op de oorspronkelijke kaart van L. Kraakhorst zijn aanvullingen aangebracht, waaronder enkele concepten voor het stichten van een aantal windmolens en het maken van een binnendijk (weergegeven in het groen tussen de punten a, b, c en d). - Bevat notitie van L. Kraakhorst betreffende de omtrek van de ringdijk van de Zevenambachtspolder. - Bevat notitie van C. van Diest met een uitleg van de gemaakte aanvullingen op de kaart. - Betreft een tweede druk van de originele kaart, vermoedelijk naar A-1225. - Beschreven in: 1) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 180-181. 2) Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 / Y.M. Donkersloot-de Vrij, p. 91.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
49 x 60 cm
Oud nummer:
M 51a
Drukker:
Cornelis Heyligert
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1233 Kaart. Gecopieerd uit de groote kaart van Rhynland. waar op de geconcipieerde bedyking en droogma..., 1791
Beschrijving:
Kaart. Gecopieerd uit de groote kaart van Rhynland. waar op de geconcipieerde bedyking en droogmaking van de gecombineerde Nieukoopsche plas, en plassen onder Amstelland en het Sticht, ten noord-oosten van Zevenhoven, met de ring en binnen dyken, stand der water molens, concept-verdeeling van de heerlykheden en ambagten, wegen, togten, kavel-slooten enz. aangewezen worden
Datering:
1791
Vervaardiger:
Vis, Klaas; Switser, Jan
Graveur/etser/lithograaf:
Leonardus Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 900 roeden = 122 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polders, met concept voor de verkaveling van de polders verdeeld over de omliggende heerlijkheden en ambachten, weergegeven met verschillende kleuren. Bevat daarnaast concepten voor de te stichten watermolens ten behoeve van de bemaling van de polder. In- en omliggende wegen, watergangen, plaatsen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Bevat notitie betreffende de punten A en B betreffende de gegraven molentochten. - Bevat opgave van oppervlakten van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen en lengte van de ringdijken om de plassen in cartouche. - Gekopieerd naar de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - In druk uitgegeven op basis van manuscriptkaarten A-1230 en duplicaten. - Bijlage bij: resolutie d.d. 23 juli 1789: "Rapport eener inspectie, weegens de gesteldheid van de Gecombineerde Nieuwkoopsche Plas, en van de uitgeveende Polders, aan de Moord [sic] en Noordoostzijde van dezelve, [...]" door Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, met daarin verslag van nader onderzoek, een ontwerpplan en een kostenraming met betrekking tot droogmaking van de veenplassen onder Nieuwkoop en Zevenhoven. - Beschreven in: 1) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 182-183. 2) ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, p. 202. - Zie ook: OAR, 5900a en 5908.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
51 x 63 cm
Oud nummer:
M 106a
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0