Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
15  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3552 [Kaart van een te bouwen huis nabij het kerkhof van Bloemendaal], 1735
Beschrijving:
[Kaart van een te bouwen huis nabij het kerkhof van Bloemendaal]
Datering:
1735
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 33 voeten = [...] mm. - Westen nagenoeg boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van de Herenweg onder Bloemendaal nabij het kerkhof, met aanduiding van een te bouwen huis langs de weg door Jan Hendriks Oosterhout, naast het huis en erf in eigendom van Cornelis Freebrug.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3567 [Kaart van waterstaatswerken en watergangen ten oosten van Gouda], 1819
Beschrijving:
[Kaart van waterstaatswerken en watergangen ten oosten van Gouda]
Datering:
1819
Bijzonderheden:
Westen nagenoeg boven. - Bevat weergave van waterstaatswerken, waaronder sluizen, bruggen, duikers en molens, en watergangen gelegen ten oosten van de stad Gouda en ten noorden van de Hollandsche IJssel. Bij enkele objecten zijn de namen bijgeschreven. - Bevat legenda met verwijzing naar enkele sluizen en duikers (aangeduid met de letters a-d).
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3634 [Profiel van een te verzwaren en verhogen dijk], 1778
Beschrijving:
[Profiel van een te verzwaren en verhogen dijk]
Datering:
1778
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 14 voeten = [...] mm. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat profiel van een dijk met ontwerp voor de verhoging en verzwaring daarvan. - Bevat een berekening van het aantal benodigde schaften of werkuren en een begroting van de kosten voor de werkzaamheden.
Vorm:
1 profieltekening
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0