Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Eigendommenx
beacon
62 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0047-014-07 Grafische voorstelling van de huurprijzen per ha van de dijkspercelen van de Spaarndamsche dijk in d, 1893
Beschrijving:
Grafische voorstelling van de huurprijzen per ha van de dijkspercelen van de Spaarndamsche dijk in de periode 1875-1891
Datering:
1893
Bijzonderheden:
Bij latere opmeting in 1893 werden de belangrijkste afwijkingen in oppervlakte gevonden, waardoor de getoonde voorstelling niet juist kan worden beschouwd. -Bijlage 14
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift in portefeuille
Oud nummer:
I 75
Licentie:
CC BY-SA 4.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0067 Kaart van de situatie der eigendommen van Rijnland te Spaarndam, ca. 1884
Beschrijving:
Kaart van de situatie der eigendommen van Rijnland te Spaarndam
Datering:
ca. 1884
Bijzonderheden:
Detailkaart kadastrale percelen Spaarndam, sectie A en Noorder Spaarne-Haarlemmerliede e.a., sectie H
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2500
Techniek:
Gekleurde pentekening
Formaat:
31,5 x 49,5 cm
Oud nummer:
Q 115
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1364 [Kaart van het eiland Abbenes in het Haarlemmermeer, met aanduiding van Rijnlandse eigendommen], 1808
Beschrijving:
[Kaart van het eiland Abbenes in het Haarlemmermeer, met aanduiding van Rijnlandse eigendommen]
Datering:
1808
Bijzonderheden:
Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van het eiland Abbenes gelegen in het Haarlemmermeer, onder Alkemade, met aanduiding van de percelen in eigendom van Rijnland. Met dieptepeilingen langs de oever van het Kagermeer. Daarbij zijn de lengtes van verschillende oeverbeschermingswerken in roeden bijgeschreven. - Bevat notities betreffende de verrichte peilingen van 25 augustus 1808 en betreffende de totale oppervlakte van het eiland.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 47 cm
Oud nummer:
C 12
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1368 Kaart vande eigendommen van het hoogheemraadschap van Rynland, op Abenes onder Alkemade met aanwi..., 1853
Beschrijving:
Kaart vande eigendommen van het hoogheemraadschap van Rynland, op Abenes onder Alkemade met aanwijzing van de delimitatie, ten gevolge der drooggevallene gronden, met de aangelegene eigendommen
Datering:
1853
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 500 ellen = 197 mm. - Noordnoordwesten boven. - Bevat weergave van het eiland Abbenes gelegen in het Haarlemmermeer, met aanduiding van de eigendommen van Rijnland (percelen A tot C) en het verloop van een gedeelte van de Hoofdvaart. - Bijlage bij: een rapport van J. Kros, d.d. 1 juli 1853.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
61 x 46 cm
Oud nummer:
C 13
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: