Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Trekvaartenx
beacon
101 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0358 [Schets van een gedeelte van het tracé van de Haarlemmertrekvaart met genummerde bakens], 1656
Beschrijving:
[Schets van een gedeelte van het tracé van de Haarlemmertrekvaart met genummerde bakens]
Datering:
1656
Vervaardiger:
Walle, Andries van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 86 mm. - Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van de trekvaart tussen Haarlem en Leiden. De omliggende landen zijn met verschillende kleuren weergegeven, waaronder de duinen en wildernissen van Brederode in het rood, de grafelijkheidsduinen en wildernissen in het geel en percelen in eigendom van particulieren in het groen. - Bevat opschrift betreffende de genummerde bakens en het concept voor een verkorte trekvaart door hoger en slechter land (weergegeven met stippellijnen). - Kaart gemaakt in opdracht van de heren van de Rekeningen der Grafelijkheid van Holland en West-Friesland. - Behorend bij rekwesten naar aanleiding van de aanleg van de trekvaart.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:4.400
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31 x 46 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0375 Chaerte vant water genaemt het Hout Rack met de omstandige gelegen[en]theden van dien, 1670
Beschrijving:
Chaerte vant water genaemt het Hout Rack met de omstandige gelegen[en]theden van dien
Datering:
1670
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 109 mm. - Bevat weergave van situatie van het Houtrak met de daarin gelegen eilanden. Omliggende watergangen en kunstwerken, waaronder de Spaarndammer- en de Kadijk en de sluizen van Halfweg, zijn op de kaart afgebeeld. - Opschrift in cartouche.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:6.900
Techniek:
Handschrift
Formaat:
68,5 x 109 mm.
Oud nummer:
B 14
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0374 [Kaart van het Houtrak en de daarin gelegen eilandjes], 1666
Beschrijving:
[Kaart van het Houtrak en de daarin gelegen eilandjes]
Datering:
1666
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 250 roeden = 135 mm. - Noordoosten boven. - Bevat weergave van situatie van het Houtrak met de daarin gelegen eilanden. Land buiten de bedijking gelegen is in het geel weergegeven, het land binnen de bedijking is rood ingekleurd. Omliggende watergangen en kunstwerken, waaronder de Spaarndammer- en de Kadijk, zijn op de kaart afgebeeld. - Bevat opschrift in cartouche, betreffende de afgebeelde situatie en de verrichte metingen, in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. De metingen vonden plaats in december 1665. In het andere cartouche is de schaal weergegeven.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:7.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
62,5 x 79 cm
Oud nummer:
B 13
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0373 [Kaart van het Houtrak en de daarin gelegen eilandjes], 1666
Beschrijving:
[Kaart van het Houtrak en de daarin gelegen eilandjes]
Datering:
1666
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 250 roeden = 135 mm. - Noordoosten boven. - Bevat weergave van situatie van het Houtrak met de daarin gelegen eilanden. Land buiten de bedijking gelegen is in het geel weergegeven, het land binnen de bedijking is rood ingekleurd. Omliggende watergangen en kunstwerken, waaronder de Spaarndammer- en de Kadijk, zijn op de kaart afgebeeld. - Bevat opschrift in cartouche, betreffende de afgebeelde situatie en de verrichte metingen, in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. De metingen vonden plaats in december 1665. In het andere cartouche is de schaal weergegeven.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:7.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
62 x 80 cm
Oud nummer:
B 13
Licentie:
PDM 1.0