Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Waterpeilx
beacon
54  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0047-003 Grafische voorstelling van watermetingen bij Katwijk, Gouda, Spaarndam, Halfweg en Oude Wetering, 1874
Beschrijving:
Grafische voorstelling van watermetingen bij Katwijk, Gouda, Spaarndam, Halfweg en Oude Wetering
Datering:
1874
Bijzonderheden:
Grafische voorstelling van kanaal- en boezemstanden bij Halfweg en Oude Wetering en kunstmatige en natuurlijke lozingen bij Katwijk, Gouda, Spaarndam en Halfweg in de maanden januari tot en met december 1874
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift in portefeuille
Oud nummer:
I 75a
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0047-002c Grafische voorstelling van watermetingen bij Spaarndam, Halfweg, Velsen en Oude Wetering , 1872 en 1873
Beschrijving:
Grafische voorstelling van watermetingen bij Spaarndam, Halfweg, Velsen en Oude Wetering
Datering:
1872 en 1873
Bijzonderheden:
Grafische voorstelling van kanaal- en boezemstanden Halfweg, Velzen en Oudewetering en kunstmatige en natuurlijke lozingen Spaarndam em Halfweg in de maanden juni tot en met december 1872 en in de maanden januari tot en met december 1873
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift in portefeuille
Oud nummer:
I 75 a
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0047-002b Grafische voorstelling van watermetingen bij Spaarndam, 1870
Beschrijving:
Grafische voorstelling van watermetingen bij Spaarndam
Datering:
1870
Bijzonderheden:
Grafische voorstelling van waterstanden, kunstmatige- en natuurlijke lozingen in de maanden augustus tot en met december 1870
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift in portefeuille
Oud nummer:
I 75 a
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0047-001b Grafische voorstelling van strandmetingen bij Katwijk, 1869
Beschrijving:
Grafische voorstelling van strandmetingen bij Katwijk
Datering:
1869
Bijzonderheden:
Grafische voorstelling van waterstanden en natuurlijke lozingen in de maanden augustus tot en met december 1869
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift in portefeuille
Oud nummer:
I 75 a