Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
4 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1033 [Kaart van de verzochte uitbreiding van de Delfpolder onder Hazerswoude], 1597
Beschrijving:
[Kaart van de verzochte uitbreiding van de Delfpolder onder Hazerswoude]
Datering:
1597
Vervaardiger:
Banchem, Jacob van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 74 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van de Delfpolder. In de percelen zijn de eigenaren bijgeschreven. Met A zijn de landen aangeduid die in de polder worden opgenomen en waarvan de eigenaren op eigen kosten de polderkade maken, met B de landen die simpelweg worden opgenomen. - Bevat opschrift in cartouche betreffende het object. - Bevat verslag van de inspectie, opgesteld en getekend door de secretaris van Rijnland.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 51 cm
Oud nummer:
Q 12
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1360 [Situatiekaart van enkele percelen gelegen bij Nieuwe Wetering onder Alkemade], 1596
Beschrijving:
[Situatiekaart van enkele percelen gelegen bij Nieuwe Wetering onder Alkemade]
Datering:
1596
Vervaardiger:
Banchem, Jacob van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 115 mm. - Bevat weergave van enkele landen gelegen langs de oever van het Haarlemmermeer bij Nieuwe Wetering. - Bevat opschrift betreffende het object en de verrichte metingen in cartouche. - Kaart gemaakt in opdracht van Willem Dammisz., Jan Mouwerynsz. en Leendert Claesz.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:3.300
Techniek:
Handschrift
Formaat:
26 x 40 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1789 [Kaart van de boezem van het Westeinde van Waarder], 1598
Beschrijving:
[Kaart van de boezem van het Westeinde van Waarder]
Datering:
1598
Vervaardiger:
Banchem, Jacob van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 175 mm. - Noordnoordwesten boven. - Bevat weergave van een perceel grond in eigendom van IJsbrant Reijersz., schout van Hekendorp, en Arent Huijgen, schout van Lange Weide, gelegen langs de Dubbele Wiericke in de polder het Westeinde van Waarder. - Bevat opschrift in de cartouche betreffende het object en de verrichte metingen. - Kaart gemaakt in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland. - Behoort bij stukken betreffende de inneming van de boezem achter het Westeinde van Waarder, 1598-1603 (zie ook: OAR, 9381). - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.200
Techniek:
Handschrift
Formaat:
36 x 49 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1513 Chaerte van de lande van Roomburch leggende tusschen Meerburger en Roomburgerwetering in den amba..., 1592
Beschrijving:
Chaerte van de lande van Roomburch leggende tusschen Meerburger en Roomburgerwetering in den ambachte van Zoeterwoude streckende van den Hoogen Rijndijc tot aen de laen loopende naer thuys te Cronesteyn
Datering:
1592
Vervaardiger:
Banchem, Jacob van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 77 mm. - Zuidwesten nagenoeg boven. - Bevat weergave van een aantal percelen gelegen tussen de Hoge Rijndijk en het huis te Cronesteyn, onder Zoeterwoude. In de percelen zijn de oppervlakten en/of grondeigenaren bijgeschreven. De nummers refereren naar de bijgaande legenda. - Bevat legenda waarin de renten, kosten en kopers van de genummerde percelen zijn opgenomen. - Bevat opschriften van Jacob van Banchem en J. van Hout. - Gekopieerd naar het origineel van Jacob van Banchem uit 1592. Deze versie is een herdruk van het origineel uit het stadsarchief van Leiden uit de negentiende eeuw. - Plaat V. - Beschreven in: Leiden voor 300 jaren en thans, 1874 / door W. Pleyte. - Behoort bij rekeningen van de Room- of Meerburgerpolder, 1819-1856. - Kaart is aan het Rijnlands archief geschonken door Dr. W. Pleyte.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
54 x 48 cm
Drukker:
T. Hooiberg & Zn.
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: