Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
2 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2700 [Dwarsprofiel en bovenaanzicht van een paarden- annex windwatermolen], 1827
Beschrijving:
[Dwarsprofiel en bovenaanzicht van een paarden- annex windwatermolen]
Datering:
1827
Vervaardiger:
Bijl, Frederik
Bijzonderheden:
Schaalstok van 12 voeten = 70 mm. - Bevat ontwerp voor een waterwerktuig, dat door paarden- en windkracht werd aangedreven. - Bijlage bij: rapport van Frederik Bijl te Heukelum en Gijsbert Verploeg uit Woubrugge, beiden meester-timmerman en molenmaker, van 12 oktober 1827 om dit ontworpen waterwerktuig in te zetten bij de droogmaking van de ondergelopen polder Oudendijk. Dit plan werd ingediend bij de staatsraad-gouverneur van Zuid-Holland. Uiteindelijk werd het plan afgekeurd door de hoofdingenieur de Provinciale Waterstaat. - Verso: not. 4 feb. 1828 bijlage n. 2E. - Beschreven in: Rijnland in de kaart gekeken / R. van Iterson, pp 56-57.
Vorm:
1 profiel- en 1 aanzichttekening op 1 blad
Schaal:
circa 1:55
Techniek:
Handschrift
Formaat:
56 x 44 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2701 [Dwars- en lengteprofiel van het scheprad van een paarden- annex windwatermolen], 1827
Beschrijving:
[Dwars- en lengteprofiel van het scheprad van een paarden- annex windwatermolen]
Datering:
1827
Vervaardiger:
Bijl, Frederik
Bijzonderheden:
Schaalstok van 12 voet = 60 mm. - Bijlage bij: rapport van de meester timmerman en molenmaker Frederik Bijl te Heukelum van 12-10-1827 over zijn ontworpen waterwerktuig, aangedreven door paarden- en windkracht, in te zetten bij de droogmaking van de ondergelopen polder Oudendijk. - Verso: not. 4 feb. 1828 bijlage n. 2F
Vorm:
1 blad met 2 profieltekeningen
Schaal:
circa 1:65
Techniek:
Handschrift
Formaat:
38x48 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: