Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
13  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0195 Droogmaking van het Haarlemmer meer: Stoompompgebouwen de Cruquius en de van Lijnden, circa 1846
Beschrijving:
Droogmaking van het Haarlemmer meer: Stoompompgebouwen de Cruquius en de van Lijnden
Datering:
circa 1846
Vervaardiger:
Beijerinck, Martinus Gisbertus
Bijzonderheden:
Schaalstok van 11 ellen = 110 mm. - Bevat weergave van de voorkant van het ketelgebouw. - Bevat weergave van het Amsterdams Peil. - Behoort bij een rapport van Beijerinck, hoofdingenieur van de Waterstaat, lid van de Commissie van beheer en toezigt over de droogmaking van het Haarlemmermeer, d.d. 29 augustus 1846, no. 320.
Vorm:
1 tekening
Schaal:
1:100
Techniek:
Handschrift
Formaat:
56 x 64 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0196 [Droogmaking van het Haarlemmer meer: Stoompompgebouwen de Cruquius en de van Lijnden], circa 1847
Beschrijving:
[Droogmaking van het Haarlemmer meer: Stoompompgebouwen de Cruquius en de van Lijnden]
Datering:
circa 1847
Vervaardiger:
Beijerinck, Martinus Gisbertus
Bijzonderheden:
Bevat detailtekening van het ketelgebouw. - Behoort bij een rapport van Beijerinck, hoofdingenieur van de Waterstaat, lid van de Commissie van beheer en toezigt over de droogmaking van het Haarlemmermeer, d.d. 29 augustus 1846, no. 320.
Vorm:
2 tekeningen op 1 blad
Schaal:
1:50
Techniek:
Handschrift
Formaat:
71 x 103 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5656 Kaart van eenige waterleidingen van Delfland en de Uitwatering van Rijnland in de nabijheid der l..., 1832
Beschrijving:
Kaart van eenige waterleidingen van Delfland en de uitwatering van Rijnland in de nabijheid der landscheiding van beide deze hoog-heemraadschappen
Datering:
1832
Vervaardiger:
Beijerinck, Martinus Gisbertus
Bijzonderheden:
Schaalstok van 550 roeden = 110 mm. - Zuidoosten boven. - Bijlage bij: 'Memorie over den waterstaat van het Hoog Heemraadschap van Rijnland na de daarstelling van het kanaal te Katwijk en over de uitwerking die deze uitwatering zoude kunnen hebben op de waterlozingen van Delfland en Schieland', door M.G. Beijerinck, hoofdingenieur van de Waterstaat in de provincie Zuid-Holland, van 22 augustus 1832. - De kaart bevindt zich gebonden achter in het register.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:50.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 61 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0475 Kaart van het Katwijksche Kanaal. Van de buiten of zeesluis tot aan den mond van het nieuwe te ma..., 1840
Beschrijving:
Kaart van het Katwijksche Kanaal. Van de buiten of zeesluis tot aan den mond van het nieuwe te maken kanaal naer de Leede, in twee bladen aanweyzende de voorgestelde verruiming van hetzelve, voor de droogmaking van het Haarlemmermeer
Datering:
1840
Vervaardiger:
Beijerinck, Martinus Gisbertus; Grinwis, P.T.; Kock, P.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 275 ellen = 110 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van het Uitwateringskanaal te Katwijk, vanaf de brug met drijfdeuren tot aan de uitmonding in de Noordzee, inclusief een concept voor verbreding van het kanaal en bijbehorende werkzaamheden ten behoeve van de droogmaking van het Haarlemmermeer (weergegeven met rode inkt). Op de kaart zijn kadastrale secties en genummerde percelen weergegeven, behorende tot de gemeente Katwijk. - Kaart bestaat uit twee bladen: A-0475 en A-0476. - Bijlage bij: bestek en de begroting van kosten opgemaakt door de ingenieur van de Waterstaat, P. Kock, d.d. 8 januari 1840, en bij het rapport van de hoofdingenieurs van de Waterstaat, M.G. Beyerinck en P.T. Grinwis, d.d. 22 januari 1840, no. 24. - Behoort bij kaarten en tekeningen van de verwijding van het Katwijkse kanaal, het graven van het Oegstgeester kanaal en de bijkomende werken (zie ook: OAR, 1713-1731).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 105 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: