Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
286  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0124 [Kaart van de scheiding van de ambachten Zoetermeer en Zegwaard enerzijds en Pijnacker anderzijds], 1631
Beschrijving:
[Kaart van de scheiding van de ambachten Zoetermeer en Zegwaard enerzijds en Pijnacker anderzijds]
Datering:
1631
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 15 roeden = 117 mm. - Oosten nagenoeg boven. - Opschrift betreffende object en schaal in cartouche. - Landscheiding is met een stippellijn weergegeven. - Bevat weergave van grondeigenaren. - Kaart gemaakt in opdracht van de schout en schepenen van Zoetermeer.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
37 x 184 cm
Oud nummer:
Q 31
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0125 [Kaart van de grens tussen Zoetermeer, Zegwaard en Pijnacker], 1651
Beschrijving:
[Kaart van de grens tussen Zoetermeer, Zegwaard en Pijnacker]
Datering:
1651
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Oosten nagenoeg boven. - Behoort bij stukken betreffende het vaststellen van de grensscheiding.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
23,5 x 37 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0334 [Kaart van het Zuider Buiten Spaarne met aanliggende molens, kalkovens en huizen], 1646
Beschrijving:
[Kaart van het Zuider Buiten Spaarne met aanliggende molens, kalkovens en huizen]
Datering:
1646
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 roeden = 138 mm. - Westen boven. - Bevat weergave van het verloop van het Spaarne van de ton bij het Haarlemmermeer tot aan de stadsmuur van Haarlem. - Bevat opschrift betreffende de aangrenzende stukken land en de weergegeven 13 palen, waarlangs de breedte van het Spaarne is gemeten. - Kaart gemaakt in opdracht van Rijnland.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
36,5 x 198 cm
Oud nummer:
R 25
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0492 Grontcaerte vande schuijfsloot tusschen de Hogewoerts ende Koepoort der stadt Leyden, 1644
Beschrijving:
Grontcaerte vande schuijfsloot tusschen de Hogewoerts ende Koepoort der stadt Leyden
Datering:
1644
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Gerstecoren, Joris
Bijzonderheden:
Schaalstok van 60 roeden = 182 mm. - Zuidwesten boven. - Bevat concept van de ontworpen waterverversingssloot van de Roomburgerwetering onder Zoeterwoude tot in de Westgracht tussen de Hogewoerds- en Koepoort. Op de kaart zijn de percelen met de bijbehorende eigenaren weergegeven. - Bevat notitie van de landmeters Joris Gerstecoren en Steven van Brouckhuijsen betreffende de verrichte metingen. Zo zijn het verloop van de sloot tussen de rode stippellijnen (op een breedte van 18 voet) weergegeven. De lengtematen van het in te nemen land voor het graven van de sloot zijn in roeden genoteerd. - Kaart gemaakt in opdracht van meester Arent van 's-Gravenzande.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.250
Techniek:
Handschrift
Formaat:
26 x 81 cm
Oud nummer:
R 23b
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: