Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
42 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0519 Chaerte vande Sassenhemmer Kerck laan mitsgaders vande nieu geordineerde vaert naert dorp van Sas..., 1644
Beschrijving:
Chaerte vande Sassenhemmer Kerck laan mitsgaders vande nieu geordineerde vaert naert dorp van Sassenhem
Datering:
1644
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 30 roeden = 82 mm. - Zuidoosten boven. - Bevat weergave van de afpaling van de ontworpen vaart vanaf de Warmonder Leede, gelegen nabij de Kerklaan naar Sassenheim. - Bevat opschrift. - Metingen verricht op 28 november 1644. - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.380
Techniek:
Handschrift
Formaat:
60 x 40,5 cm
Oud nummer:
R 21
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0520 Chaerte van het suyt oost eynde vande Sassenhemmer Kerck Laen ende vande nieu geordonneerde vaert..., 1644
Beschrijving:
Chaerte van het suyt oost eynde vande Sassenhemmer Kerck Laen ende vande nieu geordonneerde vaert naert dorp van Sassenhem
Datering:
1644
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 10 roeden = 136 mm. - Zuidoost ten oosten boven. - Bevat weergave van de afpaling van de ontworpen vaart vanaf de Warmonder Leede, gelegen nabij de Kerklaan naar Sassenheim. De breedte van de nieuwe vaart is weergegeven met stippellijnen. De afmetingen van de Kerklaan zijn weergegeven in roeden, voeten en duimen. - Bevat opschrift, o.a. betreffende het kleurgebruik. - Metingen verricht op 28 november 1644, met assistentie van Roelant vande Coop, bode van Rijnland. - Kaart gemaakt in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:280
Techniek:
Handschrift
Formaat:
60 x 40,5 cm
Oud nummer:
R 22
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0489 [Kaart van de ontworpen trekvaart tussen Leiden en Leidschendam], 1636
Beschrijving:
[Kaart van de ontworpen trekvaart tussen Leiden en Leidschendam]
Datering:
1636
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 60 roeden = 111,5 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van het verloop van de Vliet vanaf Leiden en de daaraan grenzende (genummerde) percelen met namen van de eigenaars. Omliggende watergangen, wegen, plaatsen en kunstwerken zijn op de kaart afgebeeld. Een nabijgelegen vaarpad is in het groen weergegeven. - Bevat ledig cartouche. - Behoort samen met A-0490 tot één geheel. Blad no. 1.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 119 cm
Oud nummer:
R 15b
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0549 Ware afbeeldinge vande situatie ende gelegentheijt vande Vliet, omtrent het eijnde vanden Hofwech..., 1637
Beschrijving:
Ware afbeeldinge vande situatie ende gelegentheijt vande Vliet, omtrent het eijnde vanden Hofwech ende Jacob Claes Soons wedde
Datering:
1637
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van 25 roeden = 97 mm. - Zuiden boven. - Bevat weergave van de situatie van de Vliet bij Allemansgeest. Op de kaart zijn de eigenaren van de omliggende percelen bijgeschreven. De afstand van de Hofweg (tussen punt A en B) is op 68 roeden vastgesteld en van het huis van Dirck Claesz. van Claveren tot aan de Vliet op anderhalve roede.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:980
Techniek:
Handschrift
Formaat:
30 x 50 cm
Oud nummer:
Ambachtsarchief Zw 20
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: