Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
18 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0752 Keersluis ter bevordering der natuurlijke uitwatering van Rijnland door den voorboezem van het aa..., 1842
Beschrijving:
Keersluis ter bevordering der natuurlijke uitwatering van Rijnland door den voorboezem van het aan te leggen stoomgemaal te Spaarndam
Datering:
1842
Vervaardiger:
Beijerinck, Jan Anne
Bijzonderheden:
Schaalstok van 11 ellen = 111 mm. - Bevat verschillende weergaven van een ontwerp voor een uitwaterende sluis (Boezemsluis) te Spaarndam, in de vorm van een plattegrond, een vooraanzicht en twee doorsneden over de lijnen A-B en C-D. - Bevat aanduiding van de hoogte van het Amsterdams Peil. - Kaart bestaat uit drie bladen met ontwerptekeningen van een uitwaterende sluis: A-0752 t/m A-0754. Van deze tekeningen is alleen A-0754 uitgevoerd. - Behoort bij het rapport van M.G. Beijerinck, hoofdingenieur van de Waterstaat en lid van de Commissie van beheer en toezicht over de droogmaking van het Haarlemmermeer, d.d 12 november 1842, no. 471.
Vorm:
1 plattegrond, 1 aanzichttekening en 2 doorsneden op 1 blad
Schaal:
1:100
Techniek:
Handschrift
Formaat:
64 x 102 cm
Oud nummer:
I 61, no. 7
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3398 Droogmaking van het Haarlemmer Meer. Stoomschepradgemaal en uitwaterende sluis, te stichten tot o..., circa 1847
Beschrijving:
Droogmaking van het Haarlemmer Meer. Stoomschepradgemaal en uitwaterende sluis, te stichten tot ontlasting van Rijnlands boezem, achter de Oostsluis te Halfwege
Datering:
circa 1847
Vervaardiger:
Kock, P.; Beijerinck, Jan Anne
Bijzonderheden:
Schaalstok van 11 ellen = 109 mm. - Bevat weergave van doorsneden over het ketelhuis, over een der schepradgebouwen en over het stoomgebouw en de keersluis. - Bevat weergave van het Amsterdams Peil. - Bijlage D. - Behoort bij het rapport van M.G. Beijerinck d.d. 8 april 1847, no. 87.
Vorm:
3 doorsneden op 1 blad
Schaal:
1:100
Techniek:
Lithografie
Formaat:
47 x 55 cm
Drukker:
I. & H. van Langenhuysen
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0320 Kaart van een gedeelte der rivier de Hollandschen Yssel met ontwerpen tot hare afsluiting in den ..., 1850
Beschrijving:
Kaart van een gedeelte der rivier de Hollandschen Yssel met ontwerpen tot hare afsluiting in den beneden mond en kunstmiddelen ter ontlasting van de aangrenzende districten
Datering:
1850
Vervaardiger:
Kock, P.; Beijerinck, Jan Anne
Bijzonderheden:
Schaalstok van 2.100 ellen = 210 mm. - Noordwesten nagenoeg boven. - Bevat ontwerp voor de afsluiting van de Hollandse IJssel bij de monding van de rivier op de Nieuwe Maas, met de daartoe behorende dijken, sluizen, boezemkaden en een stoomgemaal, weergegeven met blauwe en rode kleuren. Op de kaart zijn de aangrenzende polders, plaatsen, watergangen en kunstwerken aangeduid. - Behoort bij de memorie van de ingenieurs van de Waterstaat, J.A. Beijerinck en P. Kock, ingezonden bij missive d.d. 8 augustus 1850, no. 275/198. - Bijlage F. - Zie ook: A-0163 en A-1939.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:10.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
89 x 198 cm
Oud nummer:
V 50a
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0163 Ontwerp van een stoomgemaal met hooge boezem ter ontlasting van Rijnland op den IJssel ten noordo..., 1850
Beschrijving:
Ontwerp van een stoomgemaal met hooge boezem ter ontlasting van Rijnland op den IJssel ten noordoosten der stad Gouda
Datering:
1850
Vervaardiger:
Beijerinck, Jan Anne; Kock, P.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 137,5 ellen = 110 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van een gedeelte van de polder Bloemendaal, met ontwerp voor een stoomgemaal gelegen ten noordoosten van Gouda en een tweetal boezemkaden, aangeduid met rode kleur. Omliggende kunstwerken zijn op de kaart weergegeven. Bevat daarnaast een profieltekening van de geprojecteerde boezemkade. - Behoort bij de memorie van de ingenieurs van de Waterstaat, J.A. Beijerinck en P. Kock, ingezonden bij missive d.d. 8 augustus 1850, no. 275/198. - Bijlage H. - Zie ook: A-0320 en A-1939.
Vorm:
1 kaart en 1 profieltekening op 1 blad
Schaal:
1:1.250
Techniek:
Handschrift
Formaat:
55 x 88 cm
Oud nummer:
V 50c
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: