Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Beket, G.x
beacon
1 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1873 Kaart dienende tot het project van den heer M. van Barneveld vryheer van Noordeloos en Overslinge..., 1754
Beschrijving:
Kaart dienende tot het project van den heer M. van Barneveld vryheer van Noordeloos en Overslingerland en burgemeester enz. enz. te Gorinchem wegens het maken van een overlaat, tusschen Baardwyk, en Drunen, tot aflatinge van het overvloedig afkomende boven water, en voorkominge van inundatien
Datering:
1754
Vervaardiger:
Keetelaar, Pieter Adrianus; Beket, G.; Roy, B.J. de
Graveur/etser/lithograaf:
D. Klinkenberg
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 1.600 roeden = 251 mm voor de kaart, van 18 voeten = 60 mm en van 15 voeten = 51 mm voor de hoogte van de profieltekening. Schaal van de profieltekening over de lengte gebaseerd op: 1) 550 roeden = 506 mm en 2) 550 roeden = 443 mm. - Bevat weergave van het boven- en benedenland van Heusden, gelegen ten noordoosten van 's-Hertogenbosch, met ontwerp voor een te maken overlaat bij Baardwijk en Drunen. Op de kaart worden de omliggende dijken, wegen, rivieren, sluizen, kerken en molens aangeduid. Bevat daarnaast twee profieltekeningen van de Meerdijk en de Baardwijksedijk met de tussengelegen gronden, vervaardigd door B.J. de Roy. - Bevat opschrift betreffende de kaart in de cartouche. Bevat een verwijzing naar de gedetailleerdere kaart van Pieter Adrianus Keetelaar, d.d. 16 februari 1751. - Oorspronkelijk bijlage bij: een resolutie d.d. 20 november 1754: "Memorie weegens het opgegeevene project van den heer Van Barneveld, borgermeester der stad Gorinchem &c. &c. omme de opper hooge wateren soo van de rivieren de Maas, Waal en Neder-Rhijn, gedeeltelijk in haare superstitie, een andere dan haare ordinaire cours te geeven". De kaart werd tevens als bijlage toegevoegd aan een brief van de Raad van State aan de Staten van Holland van 9 december 1757 en de bijbehorende resolutie van 14 januari 1758. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P. van den Brink, pp 176, 180.
Vorm:
1 kaart en 2 profieltekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:24.000 (kaart), circa 1:90 (hoogte profieltekeningen), circa 1:4.100 (lengte profieltekening no. 1), circa 1:4.700 (lengte profieltekening no. 2)
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
66 x 146 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
Bestanden Bestanden