Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
1 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1734 Caerte van Noorthollant beghinende van noortendt, zuijtwarts up tot om Leijden toe, voorts streck..., 1971
Beschrijving:
Caerte van Noorthollant beghinende van noortendt, zuijtwarts up tot om Leijden toe, voorts streckende oostwaerts tot om Utrecht, weder noortwarts up inde Zuijder Zee, met alle sijn steden, dorpen dijcken, weghen, wateren, ende vaerten, daerinne begrepen, elcx na sijne rechte gheleghentheijt
Datering:
1971
Vervaardiger:
Beeldsnijder (Bilhamer), Joost Janszoon
Bijzonderheden:
Schaalstok van één mijl = 72 mm. - Noordnoordoosten boven. - Bevat weergave van de provincie Holland, met aanduiding van de inliggende plaatsen, wegen en wateren. – Betreft een facsimile uitgave van een heruitgave van de oorspronkelijke houtgravure van Joost Jansz. Beeldsnijder of Bilhamer uit 1575, gemaakt in opdracht van de koning van Spanje, die in 1608 als kopergravure door Harman Allartsz. van Warmenhuysen werd uitgegeven. Van de eerste druk is geen exemplaar bekend. - Bevat een cartouche aan de rechterzijde, met enkele wapenschilden, een opschrift betreffende het opdragen van de kaart aan de Staten van Holland en West-Friesland door Harman Allartsz. van Warmenhuysen, een register met namen van kwartieren en plaatsen, een legenda, een notitie betreffende de plaats Vroon, een kort versje betreffende de kaart en een verantwoording van Joost Iansz. Beeldsnijder over de oorspronkelijke uitgave van 31 juli 1575. - Bevat een cartouche aan onderzijde, met een vermelding over het verleende octrooi en de schaalstok, die is ingeklemd tussen de benen van de passer. - Beschreven in: De kaart van Holland door Joost Jansz., 1575, opnieuw uitgegeven / A.J. Kölker.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:90.000
Techniek:
Kleurendruk
Formaat:
106 x 83 cm
Plaats van uitgave:
Purmerend
Uitgever:
Senefelder
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: