Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
4  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5049 Kaart II. Het stoomgemaal te Spaarndam, 1843
Beschrijving:
Kaart II. Het stoomgemaal te Spaarndam
Datering:
1843
Vervaardiger:
Bayly, A.; Huart, J.M.
Graveur/etser/lithograaf:
J.M. van Huart
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 220 ellen voor de kaart en van 22 ellen voor de doorsneden en aanzichttekening = beide 110 mm. - Noordwesten boven. - Bevat weergave van het ontwerp voor de bouw van het stoomgemaal te Spaarndam, de nieuwe uitwateringssluis en de te graven kanalen, naar aanleiding van de drooglegging van het Haarlemmermeer. Bevat daarnaast enkele doorsneden en een aanzichttekening van het te bouwen stoomgemaal. - Bevat notitie met duiding van de verschillende lijnen en het kleurgebruik.
Vorm:
1 kaart, 1 aanzichttekening en 3 doorsneden op 1 blad
Schaal:
1:2.000 (kaart), 1:200 (overige tekeningen)
Techniek:
Lithografie
Formaat:
50 x 70 cm
Oud nummer:
Atlas 32
Plaats van uitgave:
Den Haag
Uitgever:
J.M. van Huart
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5059 Kaart II. Het stoomgemaal te Spaarndam, 1843
Beschrijving:
Kaart II. Het stoomgemaal te Spaarndam
Datering:
1843
Vervaardiger:
Bayly, A.; Huart, J.M.
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 220 ellen voor de kaart en van 22 ellen voor de doorsneden en aanzichttekening = beide 109 mm. - Noordwesten boven. - Bevat weergave van het ontwerp voor de bouw van het stoomgemaal te Spaarndam, de nieuwe uitwateringssluis en de te graven kanalen, naar aanleiding van de drooglegging van het Haarlemmermeer. Bevat daarnaast enkele doorsneden en een aanzichttekening van het te bouwen stoomgemaal. - Bevat notitie met duiding van de verschillende lijnen en het kleurgebruik. - Bevat Franse vertalingen. - Behoort bij kaarten A-5401 t/m A-5405. - Beschreven in: Rijnland in de kaart gekeken / R. van Iterson, pp 38-39.
Vorm:
1 kaart, 1 aanzichttekening en 3 doorsneden op 1 blad
Schaal:
1:2.000 (kaart), 1:200 (overige tekeningen)
Techniek:
Lithografie
Formaat:
54 x 73 cm
Oud nummer:
Atlas 33
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5058 Kaart I. Het hoogheemraadschap van Rijnland en het Haarlemmermeer met de werken tot droogmaking ..., 1843
Beschrijving:
Kaart I. Het hoogheemraadschap van Rijnland en het Haarlemmermeer met de werken tot droogmaking ; Doorsneden van de Ringvaart, droogmakerij's dijk en polderkade, voor de droogmaking van het Haarlemmer Meer
Datering:
1843
Vervaardiger:
Huart, J.M.; Bayly, A.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 11.000 ellen = 108 mm. - Bevat weergave van het Haarlemmermeer gelegen in Rijnland, met aanduiding van de werkzaamheden in verband met de drooglegging van dit meer. De uitbreiding van het Haarlemmermeer door de geschiedenis heen is met verschillende lijnen en jaartallen aangeduid. In het kader zijn twee doorsneden weergegeven van de ontworpen Ringvaart, vanaf de sluizen bij Halfweg tot aan de Schinkelpolder. - Bevat legenda met duiding van enkele lijnen, de Romeinse cijfers en het kleurgebruik. - Bevat Franse vertalingen. - Behoort bij kaarten A-5401 t/m A-5405. - Beschreven in: Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 234-235.
Vorm:
1 overzichtskaart en 2 doorsneden op 1 blad
Schaal:
1:100.000 (overzichtskaart), 1:200 (doorsneden)
Techniek:
Lithografie
Formaat:
73 x 55 cm
Oud nummer:
Atlas 33
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-5048 Kaart I. Het hoogheemraadschap van Rijnland en het Haarlemmermeer met de werken tot droogmaking ... , 1843
Beschrijving:
Kaart I. Het hoogheemraadschap van Rijnland en het Haarlemmermeer met de werken tot droogmaking ; Doorsneden van de Ringvaart, droogmakerij's dijk en polderkade, voor de droogmaking van het Haarlemmer Meer
Datering:
1843
Vervaardiger:
Bayly, A.; Huart, J.M.
Graveur/etser/lithograaf:
J.M. van Huart
Bijzonderheden:
Schaalstok van 11.000 ellen = 108 mm. - Bevat weergave van het Haarlemmermeer gelegen in Rijnland, met aanduiding van de werkzaamheden in verband met de drooglegging van dit meer. De uitbreiding van het Haarlemmermeer door de geschiedenis heen is met verschillende lijnen en jaartallen aangeduid. In het kader zijn twee doorsneden weergegeven van de ontworpen Ringvaart, vanaf de sluizen bij Halfweg tot aan de Schinkelpolder. - Bevat legenda met duiding van enkele lijnen, de Romeinse cijfers en het kleurgebruik. - Beschreven in: Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 234-235.
Vorm:
1 overzichtskaart en 2 doorsnedes op 1 blad
Schaal:
1:100.000 (overzichtskaart), 1:200 (doorsnedes)
Techniek:
Lithografie
Formaat:
70 x 50 cm
Oud nummer:
Atlas 32
Plaats van uitgave:
Den Haag
Uitgever:
J.M. van Huart
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: