Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
2  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0767 Berkheysche Afwatering - Kaart no. 8, circa 1825
Beschrijving:
Berkheysche Afwatering - Kaart no. 8
Datering:
circa 1825
Vervaardiger:
Abrahams, D.
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 5 ellen = 72 mm en 12 voeten = 55 mm. - Bevat schematische weergave van het verval van de afwatering bij Berkheide bij iedere opschutting. Het waterpeil is per punt gemeten in voeten en duimen. Daarbij zijn de hoogte van het Amsterdams Peil, de laagste zomerstand en de bodem van de vaart aangeduid. Bevat daarnaast verschillende weergaven van een dubbele, stenen schutsluis, in de vorm van een zijaanzicht van de sluismuren en een plattegrond, waarop het verloop van de sluismuren over de vloer en fundering is weergegeven met stippellijnen. - Bevat notities betreffende de hoogte van de opschuttingen bij sluis AA (punt 4) en sluis B (punt 17).
Vorm:
Meerdere tekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:70
Techniek:
Lithografie
Formaat:
48 x 61 cm
Drukker:
Lithographie Royale
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0768 Waaldorpsche Afwatering - Kaart no. 7, circa 1825
Beschrijving:
Waaldorpsche Afwatering - Kaart no. 7
Datering:
circa 1825
Vervaardiger:
Abrahams, D.
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 5 ellen = 72 mm en 12 voeten = 55 mm. - Bevat schematische weergave van het verval van de afwatering bij Waalsdorp bij iedere opschutting. Het waterpeil is per punt gemeten in voeten en duimen. Daarbij zijn de hoogte van het Amsterdams Peil, de laagste zomerstand en de bodem van de vaart aangeduid. Bevat daarnaast een schematische doorsnede van een vaart, waarin de van de 1e, 2e en 3e afwatering en de afwatering bij Hoepbeek de waterspiegel en de diepte van de bodem zijn aangeduid. Bevat tot slot een vooraanzicht van een enkele, stenen schutsluis met een overgelegen brug. - Bevat notities betreffende de hoogte van de opschuttingen bij sluis A (tussen 0 en I), sluis B (tussen IX en 1) en sluis C (tussen 16 en 17).
Vorm:
Meerdere tekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:70
Techniek:
Lithografie
Formaat:
48 x 61 cm
Drukker:
Lithographie Royale
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: