Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Gelderlandx
beacon
33  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-2183_06 Gemeente-atlas van Nederland ... aangevende de grenzen, grootte en bevolking der gemeenten : Geld..., 1861-1862; circa 1882
Beschrijving:
Gemeente-atlas van Nederland ... aangevende de grenzen, grootte en bevolking der gemeenten : Gelderland
Datering:
1861-1862; circa 1882
Vervaardiger:
Geerling, W.J.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
1:200.000
Techniek:
Lithografie
Drukker:
J. Smulders & Cie.
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1723 Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van z..., 1744
Beschrijving:
Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van zee, en rivieren
Datering:
1744
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van een huidige topografische kaart. - Bevat weergave van (gedeelten van) Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel, met aanduiding van de voornaamste wateren en watergangen. Bevat daarnaast een weergave van de splitsing van Boven-Rijn in de Nederrijn en de Waal in de Betuwe, met aanduiding van de omliggende plaatsen, watergangen en kunstwerken. Bij enkele dijken is aangegeven wanneer deze zijn doorgebroken. Beide tekeningen bevatten ingetekende ontwerpen en aantekeningen van Melchior Bolstra, betreffende het afvoeren van water van de Lek om daarmee het gevaar voor overstromingen af te wenden. - Bevat notitie betreffende het kleurgebruik. - Verso: Kaart bij het collegie van Rhijnland doen drukken tot aanduijding van Holland en Stichs watergevaar.
Vorm:
2 kaarten op 1 blad
Schaal:
circa 1:450.000 (boven), circa 1:65.000 (onder)
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1903 Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van z..., 1744
Beschrijving:
Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van zee, en rivieren
Datering:
1744
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van een huidige topografische kaart. - Bevat weergave van (gedeelten van) Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel, met aanduiding van de voornaamste wateren en watergangen. Bevat daarnaast een weergave van de splitsing van Boven-Rijn in de Nederrijn en de Waal in de Betuwe, met aanduiding van de omliggende plaatsen, watergangen en kunstwerken. Bij enkele dijken is aangegeven wanneer deze zijn doorgebroken.
Vorm:
2 kaarten op 1 blad
Schaal:
circa 1:450.000 (boven), circa 1:65.000 (onder)
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 42 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1915 Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van z..., 1744
Beschrijving:
Figurative kaart vande situatie van Gelderland, Holland, Uytrecht en Over Yzel, ten regarde van zee en rivieren
Datering:
1744
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op die van een huidige topografische kaart. - Bevat weergave van (gedeelten van) Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel, met aanduiding van de voornaamste wateren en watergangen. Met gele lijnen zijn de dijken gelegen langs watergangen aangeduid. Bevat daarnaast een weergave van de splitsing van Boven-Rijn in de Nederrijn en de Waal in de Betuwe, met aanduiding van de omliggende plaatsen, watergangen en kunstwerken. Bij enkele dijken is aangegeven wanneer deze zijn doorgebroken. Beide tekeningen bevatten ingetekende ontwerpen en aantekeningen van Melchior Bolstra, betreffende het afvoeren van water van de Lek om daarmee het gevaar voor overstromingen af te wenden. - Bevat notitie betreffende de ontworpen overlaten aangeduid met de letters A-C. - Bevat een notitie betreffende de dijkdoorbraken langs de Lek aangeduid met de letters A-D. - Bevat een horizontale waterpas van verschillende watergangen, onderaan het blad. - Verso: Figurative kaart Hollands en Stichts gevaar van het afkomend boven waater, op de Lek.
Vorm:
2 kaarten op 1 blad
Schaal:
circa 1:65.000-1:450.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
33 x 42 cm
Oud nummer:
W 10a
Licentie:
PDM 1.0