Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Belgiëx
beacon
2 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2007 Nouveau plan dela ville d'Ostende ville forte du Comté de Flandre celebre par l'octroij del' empe..., circa 1739
Beschrijving:
Nouveau plan dela ville d'Ostende ville forte du Comté de Flandre celebre par l'octroij del' empereur pour la navigation aux Indes Orientales
Datering:
circa 1739
Bijzonderheden:
Schaalstok van 100 vadem ('toises') = 51 mm. - Bevat weergave van de stad Oostende, met aanduiding van de verdedigings- en waterstaatswerken. Op de kaart zijn door Melchior Bolstra notities aangebracht betreffende de landhoofden. - Bevat legenda van objecten op de plattegrond, aangeduid met de cijfers 1-30. - Bevat opschrift in het handschrift van Melchior Bolstra betreffende de opbouw en afmetingen van enkele waterstaatswerken. - Bijlage bij: inspectierapport van Jan Noppen en Melchior Bolstra van 20 augustus 1739 betreffende de kanalen en zeesluizen van Oostende, Nieuwpoort, Duinkerke en Mardijcke (zie ook: OAR, 5049). De kaart werd ook opgenomen in de 'Atlas maior cum generales omnium totius orbis regnorum rerumpubl. atque insularum, tum particulares praecipuarum in iis Provinciarum, Ducatuum, Comitatuum ceterarumque minorum regionum ac divisionum tabulas geographicas continens', die door Reinier Ottens werd uitgegeven.
Vorm:
1 stadsplattegrond
Schaal:
circa 1:3.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
49 x 64 cm
Drukker:
R. & J. Ottens
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2008 Plan de la ville et citadelle de Dunkerque avec les forts aux environs place Forte et Maritime Si..., circa 1739
Beschrijving:
Plan de la ville et citadelle de Dunkerque avec les forts aux environs place Forte et Maritime Située fur la Mer Oceane en la Comté de Flandres elle est au Roij de France depuis le 27 Novemb: 1662 quelle Fut cedée par les Anglois
Datering:
circa 1739
Vervaardiger:
Harewijn de Jeune, I.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 500 vadem ('toises') = 65 mm. - Bevat weergave van de stad Duinkerke en omgeving, met aanduiding van de omliggende wegen, watergangen en kunstwerken. - Bevat legenda van objecten op de kaart, waarbij de kerken zijn aangeduid met de letters A-P en de bastions met de cijfers 1-17. - Bijlage bij: inspectierapport van Jan Noppen en Melchior Bolstra van 20 augustus 1739 betreffende de kanalen en zeesluizen van Oostende, Nieuwpoort, Duinkerken en Mardijcke (zie ook: OAR, 5049).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:14.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
49 x 62 cm
Drukker:
Eugene Henry Fricx
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: