Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Rietwijkx
beacon
41  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1068_01 Kaart voor de verkaveling van den Schinkel-polder, 1858
Beschrijving:
Kaart voor de verkaveling van den Schinkel-polder
Datering:
1858
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Noordwest boven. - Bevat legenda
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:7.500
Techniek:
Gedrukt
Formaat:
40,5 x 53 cm
Oud nummer:
M 167
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1068_02 Kaart voor de verkaveling van den Schinkel-polder, 1858
Beschrijving:
Kaart voor de verkaveling van den Schinkel-polder
Datering:
1858
Vervaardiger:
Kros, Jan
Bijzonderheden:
Noordwest boven. - Bevat legenda. - Bevat aantekening dat de groen gearceerde percelen toebehoren aan jhr. mr. D. Rutgers van Rosenburg
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:7.500
Techniek:
Gedrukt
Formaat:
40,5 x 53 cm
Oud nummer:
M 167b
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3584 1817
Datering:
1817
Techniek:
Handschrift
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1052 Bescrijvinghe van Rijck ghelegen an die west zijde van den Nuwe Meer ende an die noort zijde van ..., 1582
Beschrijving:
Bescrijvinghe van Rijck ghelegen an die west zijde van den Nuwe Meer ende an die noort zijde van den Helle Meer
Datering:
1582
Vervaardiger:
Bruijnszoon, Pieter
Bijzonderheden:
Schaalstok van 150 roeden = 75 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van de polders gelegen onder het ambacht Rijk (Rietwijk). Van de polders is de oppervlakte gemeten in morgen en roeden aangeduid. Op de kaart is de totale oppervlakte van 454 morgen en 250 roeden bijgeschreven. - Bevat opschrift in cartouche met titelvermelding en betreffende object. - Bijlage bij: afgezonderd van het archief zonder verantwoording. Zie echter bijlagen tot de rekening 1582 (OAR 9989b): stukken betreffende besluit tot vermindering in de aanslag van Rijnlands morgengeld in verband met afspoeling van land langs de oever van het Haarlemmermeer. - Verso: Caerte Rijck nuo. XX [20], no. 56, Rijck.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:7.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
48 x 70 cm
Oud nummer:
C 6
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: