Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
15  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0515 [Kaart van het Reeuwijkse verlaat bij Gouda op de Karnemelksloot, met de uitwatering op de IJssel], circa 1603
Beschrijving:
[Kaart van het Reeuwijkse verlaat bij Gouda op de Karnemelksloot, met de uitwatering op de IJssel]
Datering:
circa 1603
Bijzonderheden:
Bevat situatie van een gedeelte van de polders Bloemendaal en Willens, waarin het verloop van de Reeuwijkse Wetering en de Karnemelksloot zijn weergegeven. De directe omgeving is op de kaart weergegeven, waaronder het verlaat gelegen in de Karnemelksloot.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
54 x 74 cm
Oud nummer:
M 1c
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1502 Kaart figuratief tot aanduijding van het huijs, erff, tuijn, land etc. van Gerrit Nagtegaal gelee..., 1762
Beschrijving:
Kaart figuratief tot aanduijding van het huijs, erff, tuijn, land etc. van Gerrit Nagtegaal geleegen onder Bloemendaal
Datering:
1762
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 10 roeden = 57 mm. - Bevat weergave van enkele percelen gelegen op de grens van Bloemendaal en Zuid-Waddinxveen. In de percelen zijn de grondeigenaren bijgeschreven. - Bevat verwijzing naar artikel 10 van het octrooi tot droogmaking van de Noordplassen zonder vermelding tekst. - Bevat beschrijving van ligging en toestand van de eigendommen van Gerrit Nagtegaal en het zogenaamde blokland onder Zuid-Waddinxveen door de landmeter op basis van inspectie ter plaatse op 14 juni 1762. - Bevat legenda op de uitgevoerde werken aangeduid met de letters A-H. - Bevat legenda op de uitgevoerde werken aangeduid met de letters A-H. - Bijlage bij: kopie van een klaagschrift van Gerrit Nagtegaal, d.d. 5 juni 1762, gericht aan dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland over een aantal uitgevoerde werken in de aan zijn eigendommen grenzende sloot. De werken waren noodzakelijk in verband met de droogmaking van de Noordplassen. - Verso: titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
38 x 55 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3544 Kaart figuratief tot aanduijding van het Huijs, Erff, tuijn, land etc. van Gerrit Nagtegaal, gele..., 1762
Beschrijving:
Kaart figuratief tot aanduijding van het Huijs, Erff, tuijn, land etc. van Gerrit Nagtegaal, geleegen onder Bloemendaal
Datering:
1762
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 10 roeden = 56 mm. - Bevat weergave van enkele percelen gelegen op de grens van Bloemendaal en Zuid-Waddinxveen. In de percelen zijn de grondeigenaren bijgeschreven. - Bevat verwijzing naar artikel 10 van het octrooi tot droogmaking van de Noordplassen zonder vermelding tekst. - Bevat beschrijving van ligging en toestand van de eigendommen van Gerrit Nagtegaal en het zogenaamde blokland onder Zuid-Waddinxveen door de landmeter op basis van inspectie ter plaatse op 14 juni 1762. - Bevat legenda op de uitgevoerde werken aangeduid met de letters A-H. - Bevat legenda met betrekking tot de uitgevoerde werken aangeduid met de letters A-H. - Bijlage bij: kopie van een klaagschrift van Gerrit Nagtegaal, d.d. 5 juni 1762, gericht aan dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland over een aantal uitgevoerde werken in de aan zijn eigendommen grenzende sloot. De werken waren noodzakelijk in verband met de droogmaking van de Noordplassen. - Verso: titelvermelding. - Beschreven in: Rijnland in de kaart gekeken / R. van Iterson, pp 20-21.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:700
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 54 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1944 Caertie vant landt van Willem Janss. van Zueren, 1642
Beschrijving:
Caertie vant landt van Willem Janss. van Zueren
Datering:
1642
Vervaardiger:
Rhijnenburgh, Barent van
Bijzonderheden:
Bevat weergave van enkele percelen in eigendom van Willem Jansz. van Suyren gelegen tussen de IJsseldijk, de Reeuwijkse wetering, de Tiendweg en de Kittelkade, in het ambacht Bloemendaal en aangeduid met de letters A-C. - Bevat notitie betreffende de verrichte metingen van de percelen A en B. Perceel C, gelegen tussen de Boskoper- en Kittelkade, is niet opgemeten. - Kaart gemaakt in opdracht van de ambachtsbewaarders van Bloemendaal.
Vorm:
1 situatietekening
Techniek:
Handschrift
Formaat:
20 x 31 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: