Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
8 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1539 Kaart nieuw plan van Amsterdam met den noordelijken oever met het plan tot waterverversching van Ams, 1874
Beschrijving:
Kaart nieuw plan van Amsterdam met den noordelijken oever met het plan tot waterverversching van Amsterdam
Datering:
1874
Vervaardiger:
Stok jr., A.J. van der
Bijzonderheden:
Behoort bij nr. 32 A dat. 5/26 mei 1874 van den Directeur der publieke werken (get) J. Kalff. -
Vorm:
1 plattegrond
Schaal:
1:10.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
90,5 x 79,5 cm
Oud nummer:
S 35
Uitgever:
R. de Vries jr.
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0304 Kaertgen waer in vertoont wert de waaterinck Genaemt kostverlooren, Gelegen tusgen de stadt Amste..., 1659
Beschrijving:
Kaertgen waer in vertoont wert de waaterinck Genaemt kostverlooren, Gelegen tusgen de stadt Amsterdam, ende den Overtoom: met Aenwijsinge wat vande Aeylantgens (gelegen tusgen dese Aengeweesen waterinck en de malle Jaapen kaade) op dato nogh is leggende
Datering:
1659
Vervaardiger:
Rij, Cornelis Danckertszoon de
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Westen boven. - Bevat weergave van het verloop van de Kostverlorenwetering, enkele kunstwerken, molens en watergangen. - Met de letter A wordt een oude dam aangeduid, waar voorheen een overtoom heeft gelegen. - Aangetroffen bij: OAR 6906I-6908: stukken betreffende een geschil tussen Rijnland en de Sloterbinnenpolder over afbraak van een met vergunning van Rijnland gebouwd schuitenhuis in de Kostverlorenvaart. Of de kaart verband houdt met het bovenstaande is zeer twijfelachtig. Twee op de kaart afgeschreven getuigenverklaringen van 11 augustus 1659 geven net als de titel aan dat het hier gaat om verhuur en gebruik van de eilandjes in de Kostverlorenvaart.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.300
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 105 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1705 1865
Beschrijving:
Kaart algemeen plan gewijzigde rigting van de afdamming beoosten Amsterdam.
Datering:
1865
Vervaardiger:
Hawkshaw, John; Dirks, J.
Bijzonderheden:
De sluizen en de stoomwatermolen zullen in dezen dam gebouwd worden, hetzij bij den Paardenhoek, hetzij buitendijks bij Schellingwoude. -Behoort bij de brief van de minister van Binnenlandsche Zaken van 17 november 1865
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:20000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
40,5 x 178,5 cm
Oud nummer:
X 1
Uitgever:
Amsterdamsche Kanaalmaatschappij
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2910 Noord-Zee-haven en kanaal voor Amsterdam : doorsnede van het noorder havenhoofd : doorsnede van h..., 1853
Beschrijving:
Noord-Zee-haven en kanaal voor Amsterdam : doorsnede van het noorder havenhoofd : doorsnede van het eind der havenhoofden : doorsnede der zeebrekers : plan der hoofden van boven gezien tot op de laag water lijn
Datering:
1853
Vervaardiger:
Croker, Bland W.; Burn, Charles
Graveur/etser/lithograaf:
Th. Bruggemann
Bijzonderheden:
Schaalstok van 21 ellen = 103 mm. - Bevat vier dwarsdoorsneden en vier bovenaanzichten van de te maken havenhoofden en zeebrekers in de ontworpen haven gelegen in de Noordzee, nabij Velsen. - Bijlage bij: Noord-Zee haven en kanaal voor Amsterdam : memoriën behoorende bij het ontwerp waarvoor concessie is aangevraagd / C. Hartsen, J. van Lennep, J.G. Jäger, Bland W. Croker, C. Burn. - Plaat no. 5.
Vorm:
4 profieltekeningen en 4 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:200
Techniek:
Lithografie
Formaat:
36 x 71 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: