Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
13 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-1539 Kaart nieuw plan van Amsterdam met den noordelijken oever met het plan tot waterverversching van Ams, 1874
Beschrijving:
Kaart nieuw plan van Amsterdam met den noordelijken oever met het plan tot waterverversching van Amsterdam
Datering:
1874
Vervaardiger:
Stok jr., A.J. van der
Bijzonderheden:
Behoort bij nr. 32 A dat. 5/26 mei 1874 van den Directeur der publieke werken (get) J. Kalff. -
Vorm:
1 plattegrond
Schaal:
1:10.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
90,5 x 79,5 cm
Oud nummer:
S 35
Uitgever:
R. de Vries jr.
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
B-0973 Kaart van Het IJ voor Amsterdam, 1869
Beschrijving:
Kaart van Het IJ voor Amsterdam.
Datering:
1869
Bijzonderheden:
Getrianguleerd en gemeten in 1869. -Behoort bij de onderhandelingen over de verkoop van de Spaardammerdijk aan Amsterdam, 1876. -Zie contract 5 mei 1876
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:2.000
Techniek:
Lithografie
Formaat:
56 x 91 cm
Oud nummer:
B 55
Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Tresling & Co. Hof Lith
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0304 Kaertgen waer in vertoont wert de waaterinck Genaemt kostverlooren, Gelegen tusgen de stadt Amste..., 1659
Beschrijving:
Kaertgen waer in vertoont wert de waaterinck Genaemt kostverlooren, Gelegen tusgen de stadt Amsterdam, ende den Overtoom: met Aenwijsinge wat vande Aeylantgens (gelegen tusgen dese Aengeweesen waterinck en de malle Jaapen kaade) op dato nogh is leggende
Datering:
1659
Vervaardiger:
Rij, Cornelis Danckertszoon de
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Westen boven. - Bevat weergave van het verloop van de Kostverlorenwetering, enkele kunstwerken, molens en watergangen. - Met de letter A wordt een oude dam aangeduid, waar voorheen een overtoom heeft gelegen. - Aangetroffen bij: OAR 6906I-6908: stukken betreffende een geschil tussen Rijnland en de Sloterbinnenpolder over afbraak van een met vergunning van Rijnland gebouwd schuitenhuis in de Kostverlorenvaart. Of de kaart verband houdt met het bovenstaande is zeer twijfelachtig. Twee op de kaart afgeschreven getuigenverklaringen van 11 augustus 1659 geven net als de titel aan dat het hier gaat om verhuur en gebruik van de eilandjes in de Kostverlorenvaart.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.300
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 105 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0806 [kaart van de Spaarndammerdijk te Amsterdam, met de daaraan gelegen eigendommen van Rijnland], 1838
Beschrijving:
[kaart van de Spaarndammerdijk te Amsterdam, met de daaraan gelegen eigendommen van Rijnland]
Datering:
1838
Bijzonderheden:
Noordoosten is boven. - Bevat weergave van de Spaarndammerdijk bij Amsterdam, met de daaraan gelegen teelgronden, die door Rijnland aan Amsterdam zijn verkocht. - Bevat aanvullingen gemaakt met potlood. - Bevat notitie betreffende het verhuur van een gedeelte van de Spaarndammerdijk aan de stad Amsterdam voor een periode van 25 jaar.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:1.250
Techniek:
Handschrift
Formaat:
61 x 99 cm
Oud nummer:
B 59
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: