Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
4 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1702 Plan van de wyd vermaarde en beroemde koop stad Amsterdam, circa 1700
Beschrijving:
Plan van de wyd vermaarde en beroemde koop stad Amsterdam
Datering:
circa 1700
Bijzonderheden:
Schaalstok van 2.000 Amsterdamse voeten = 104 mm. - Zuidzuidwesten boven - Bevat weergave van de stad Amsterdam in vogelvlucht, met aanduiding van gebouwen, watergangen en kunstwerken. - Bevat opschrift met titelvermelding in het Frans en Nederlands in een rijk versierd cartouche. - Bevat legenda met aanwijzing van de Amsterdamse straten en stegen, aangeduid met de cijfers van grofweg 1 t/m 288. - Bevat register betreffende de afmetingen van enkele speeltuinen in de Plantage, aangeduid met de letters A t/m P.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.400
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
64 x 107 cm
Uitgever:
Johannes Covens, Cornelis Mortier
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1698 De vermaerde koopstadt van Amsterdam / geconterfeyt met alle sijn Wateren / Bruggen/ Straten / ke..., 1886
Beschrijving:
De vermaerde koopstadt van Amsterdam / geconterfeyt met alle sijn Wateren / Bruggen/ Straten / kercken / kloosteren / huysen / Toorens / Poorten ende Mueren / ende omleggende situatie gemaeckt ter eeren K.M. ende oock den Eersamen Raedt der selver Stadt / ende allen den Liefhebberen der konste / etc
Datering:
1886
Vervaardiger:
Anthoniszoon, Cornelis
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Bevat weergave in vogelvlucht van de stad Amsterdam. - Gekopieerd naar een schilderij van Cornelis Anthonisz. uit 1538. In 1886 is het opnieuw uitgegeven naar oorspronkelijke kaart, samengesteld uit 12 bladen, bij de verschijning van het vijfde deel van de achtdelige 'Geschiedenis van Amsterdam' door J. ter Gouw. - Bijlage bij: Geschiedenis van Amsterdam : Dl. V: Vervolg van het tweede tijdperk: Beschrijving van Amsterdam in het midden der zestiende eeuw, 1886 / door J. ter Gouw.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.500
Techniek:
Lithografie
Formaat:
113 x 115 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1703 Nieuwe kaart der stad Amsterdam. Waarop zijn gebragt alle de voorgevallen veranderingen, benevens..., 1829
Beschrijving:
Nieuwe kaart der stad Amsterdam. Waarop zijn gebragt alle de voorgevallen veranderingen, benevens de uitgevoerd wordende kapitale werken van afsluiting der haven door eenen dijk met sluizen voorzien
Datering:
1829
Graveur/etser/lithograaf:
Daniël Veelwaard jr.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 500 ellen = 87 mm. - Zuidzuidwesten boven. - Bevat weergave van de stad Amsterdam in vogelvlucht, met aanduiding van een te maken dijk met sluizen bij de oostelijke en westelijke dok. - Bevat verschillende registers met aanwijzing van de inliggende gebouwen, grachten, straten, stegen en kunstwerken, aan de hand van verschillende cijfers en letters.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:6.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
64 (80) x 88 cm
Drukker:
A. Koning, Zoon en Comp.
Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Mortier, Covens en Zoon
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1701 Platte gront vande oude en nieue royinge der steede Amsterdam waer van de nieue int bleeck wort u..., circa 1670
Beschrijving:
Platte gront vande oude en nieue royinge der steede Amsterdam waer van de nieue int bleeck wort uyt gebeelt en begint daer de oude wal met gestipte linen is getekent
Datering:
circa 1670
Vervaardiger:
Stalpaert, Daniël
Bijzonderheden:
Schaalstok van 2.500 Amsterdamse voeten = 114 mm. - Zuidzuidwesten boven. - Bevat weergave van de stad Amsterdam in vogelvlucht, met ontwerp voor een stadsuitbreiding. Met lichtgrijze vlakken is het nieuwe gedeelte aangeduid. De stippellijnen vertonen het verloop van de oude stadswal. - Bevat legenda met aanwijzing van straten, kunstwerken en wateren en twee opschriften betreffende de opdrachtgevers van de kaart en de opdrachtgevers van de stadsuitbreiding in de cartouche. - Met octrooi van de Staten van Holland en de Staten-Generaal.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:6.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
52 x 72 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: