Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
1  kaarten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1698 De vermaerde koopstadt van Amsterdam / geconterfeyt met alle sijn Wateren / Bruggen/ Straten / ke..., 1886
Beschrijving:
De vermaerde koopstadt van Amsterdam / geconterfeyt met alle sijn Wateren / Bruggen/ Straten / kercken / kloosteren / huysen / Toorens / Poorten ende Mueren / ende omleggende situatie gemaeckt ter eeren K.M. ende oock den Eersamen Raedt der selver Stadt / ende allen den Liefhebberen der konste / etc
Datering:
1886
Vervaardiger:
Anthoniszoon, Cornelis
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Bevat weergave in vogelvlucht van de stad Amsterdam. - Gekopieerd naar een schilderij van Cornelis Anthonisz. uit 1538. In 1886 is het opnieuw uitgegeven naar oorspronkelijke kaart, samengesteld uit 12 bladen, bij de verschijning van het vijfde deel van de achtdelige 'Geschiedenis van Amsterdam' door J. ter Gouw. - Bijlage bij: Geschiedenis van Amsterdam : Dl. V: Vervolg van het tweede tijdperk: Beschrijving van Amsterdam in het midden der zestiende eeuw, 1886 / door J. ter Gouw.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:1.500
Techniek:
Lithografie
Formaat:
113 x 115 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: